Svetový deň vody

Svetový deň vody

Svetový deň vody pripadá na 22. marca, svet si ho pripomína od roku 1993. Agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, určuje každý rok novú tému Svetového dňa vody, zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve. Témou tohto ročníka je podzemná voda.

Podzemná voda je síce neviditeľná, ale jej nedostatok je viditeľný všade. V najsuchších oblastiach sveta je častokrát jediným zdrojom vody pre ľudí a zvieratá. Bez prístupu k zdravotne nezávadnej vode žijú v súčasnosti takmer 2 miliardy ľudí. Na podzemnú vodu vo veľkej miere vplýva aj povrchová voda, ktorú znečisťujeme našou rôznorodou činnosťou. 

Na území Slovenskej republiky sa nachádza najväčšia zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe, ide o Žitný ostrov. V tejto oblasti, neďaleko Bratislavy, sa nachádza asi 10 miliárd kubických metrov kvalitnej pitnej vody, ktorá je neustále dopĺňaná vodou presakujúcou z riek. Táto voda by vystačila pre viac ako 13,5 milióna obyvateľov, čo dokopy predstavuje všetkých obyvateľov Senegalu, Zimbabwe, Somálska či Kuby. Práve Somálsko a Zimbabwe sú krajiny, ktorým voda skutočne chýba.                                                                                             

O potrebe chrániť vodu v akejkoľvek jej podobe pravidelne informuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) verejnosť, ale aj vybrané cieľové skupiny. Tento rok si odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili viacero aktivít. Pre žiakov Základnej školy V. P. Tótha v Senici prichystali interaktívnu prednášku s názvom „Stromy našich otcov“. Témou bude voda, mokrade a vŕby ako ostrovy života a pestrej biodiverzity. Rovnakej téme sa v utorok, 22. marca, bude venovať aj environmentálny program v SEV Dropie s názvom „Vŕby – ostrovy života v mokradiach Žitného ostrova“ , na ktorý sa môže prihlásiť aj verejnosť (https://dropie.sazp.sk/). Na vodu bude 29. marca zameraný aj program pre Základnú školu Spojová v Banskej Bystrici, kde žiakom odborníci zo SAŽP predstavia kampaň Zatoč s odpadom a jej aktuálnu výzvu (https://www.sazp.sk/novinky/nova-tema-marcovej-vyzvy-sazp-napime-sa-bez-obalu.html).

 

Foto: Terézia Bačová, Kvapka nádeje (súťaž Envirospekrum)

Vytlačiť