Tridsať rokov existencie sme oslávili ENVIROKONFERENCIOU

Tridsať rokov existencie sme oslávili ENVIROKONFERENCIOU

Pri príležitosti tridsaťročnej existencie Slovenskej agentúry životného prostredia sme v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku usporiadali dvojdňovú ENVIROKONFERENCIU v stredisku v X-BIONIC Sphere v Šamoríne. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov.

Program počas 26. a 27. júna 2023 pozostával z odborných prednášok a terénnej exkurzie. Prednášajúci sa vo svojich prezentáciách venovali úspešnosti napĺňania cieľov agentúry, aktivitám a spoluprácam s orgánmi štátnej i verejnej správy a s mimovládnymi organizáciami. Pozornosť sa zamerala aj na rozvoj environmentalistiky, používanie nástrojov environmentálnej politiky, ochranu biodiverzity, monitorovanie kvality ovzdušia, vody a pôdy i riadenie tokov odpadov. Samostatnou kapitolou boli príspevky o zabezpečení prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí, možnosti poradenstva a spôsoby zvyšovania informovanosti verejnosti. Odborný program sa sústredil aj na činnosti v našom jedinom pobytovom stredisku Dropie, ktoré sa špecializuje na exteriérovú environmentálnu výchovu. Stredisko sa nachádza na Dolnom Žitnom ostrove a zabezpečuje neformálne vzdelávanie formou praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Programy sa realizujú v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Na ENVIROKONFERENCII odzneli aj prezentácie o fungovaní sekcie fondov EÚ a jej hlavných projektových činnostiach v prospech životného prostredia. Dôležité miesto v programe mal aj Plán obnovy a odolnosti SR, z ktorého sa u nás realizuje obnova domov. Poobedný program prvého dňa konferencie mal formu workshopov, premietania filmov s environmentálnou tematikou, vedomostných kvízov a športových aktivít. Bodkou za prvým dňom bola slávnostná večera s neformálnym večerným programom.

V druhý deň konferencie bol naplánovaný výlet loďou a exkurzia k vodnému dielu Gabčíkovo, v rámci ktorej boli preplavené plavebné komory. Počas celej plavby prebiehal odborný výklad o výstavbe tohto unikátneho vodného diela, ktoré prevádzkuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba.

 

K 30. výročiu vzniku Slovenskej agentúry životného prostredia sme v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku vytvorili videá, ktoré zachytávajú vybrané projektové aktivity vo verejnom záujme. Pozrieť si ich môžete tu: https://www.youtube.com/watch?v=j78g9yx7Onk 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť