Účasť SAŽP na podujatí TalentExpo 2024

07.05.2024
Účasť SAŽP na podujatí TalentExpo 2024

TalentExpo veda a technika 2024 bolo podujatie organizované Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Trojdňové podujatie sa konalo pri príležitosti celoslovenského kola olympiády vedy a techniky. Partnerom projektu je aj Slovenská agentúra životného prostredia, ktorej zamestnanci v rámci podujatia prezentovali svoje aktivity a činnosť formou stánku. Pre návštevníkov, žiakov a pedagógov škôl, i víťazov prírodovedných súťaží boli pripravené interaktívne aktivity na tému predchádzanie vzniku odpadu, kvalita ovzdušia v spolupráci s projektom Populair (LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia) a výskum aktuálnych environmentálnych problémov.

 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.