Úvodné stretnutie projektu TRANSCEND

Úvodné stretnutie projektu TRANSCEND

V dňoch 15. – 16. februára sa zástupcovia odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia zúčastnili na úvodnom stretnutí projektu TRANSCEND (Transformational and Robust Adaptation to Water Scarcity under Deep Uncertainty) v španielskej Salamance.

Tento štvorročný projekt je financovaný z rámcového programu EÚ financujúceho projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií Horizon Europe. SAŽP je súčasťou širokého konzorcia 15 partnerov z 10 krajín Európy, ale tiež Indie, USA či Libanonu. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tímu zo špičkových inštitúcií zaoberajúcich sa vedou a výskumom v životnom prostredí.

Prínosom pre Slovensko bude namodelovanie scenárov budúcej klímy. Región hornej Nitry bol tiež vybraný ako súčasť 7 prípadových štúdií (living labs), pre ktoré budú navrhnuté systémové environmentálne politiky v oblasti alokácie vodných zdrojov v budúcnosti, ktoré rátajú s vysokou neurčitosťou spojenou s následkami zmeny klímy.

Skúsenosti a výstupy z jednotlivých living labs po celom svete budú základom pre robustné a transformačné politiky pri manažmente vodných zdrojov v kontexte vysokej neurčitosti meniacej sa klímy s potenciálne globálnym dopadom.

 

Vytlačiť