V areáli SAŽP pribudla nová pátracia hra o klíme

20.05.2024
V areáli SAŽP pribudla nová pátracia hra o klíme

Pozývame verejnosť zapojiť sa do našej pátracej hry (questingu) o klíme a biodiverzite. Hra odhaľuje, že prispieť k zmierneniu zmeny klímy a tvoriť ostrovy života dokáže veľmi jednoducho aj jednotlivec sám.

Pátračka sa nachádza v areáli Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) na Tajovského ulici č. 28 v Banskej Bystrici, ktorá tu sídli už od roku 1993. Pracuje v nej kolektív zamestnancov, ktorý sa zaoberá stavom životného prostredia a environmentálnou výchovou. Tento quest pripravili špecialisti na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity (22. máj). Súťažiacich prevedie areálom SAŽP a ukáže opatrenia, ktoré agentúra robí k zmierneniu zmeny klímy a podpore biodiverzity.

Ako na to?

Pred budovou SAŽP, hneď vedľa hlavného vchodu, sa nachádza cyklostojisko. Tam sa nachádza záznamový hárok s mapkou areálu a trasou, po ktorej účastník pôjde. Na každom stanovišti splní pripravené zadanie a získa písmenká do záverečnej tajničky. Odpoveď ukáže zamestnancovi na vrátnici SAŽP v čase od 8.00 do 20.00 hod. Za snahu a usilovnosť si môže vybrať užitočnú odmenu (hmyzí domček, búdka pre vtáky, bufka, fľaša a ďalšie). Tajnička ukrýva slogan kampane, ktorú SAŽP realizovala v rámci projektu KLÍMA BEST podporeného z nórskych fondov. Celá aktivita sa zároveň nesie v znamení hesla: Zabav sa, inšpiruj sa a vykroč s nami na zelenú.

Pátračku môže súťažiaci absolvovať sám, s triedou alebo s rodinou počas celého roka. 

 

 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.