V Bratislave sa stretávajú šéfovia európskych agentúr životného prostredia

16.05.2024
V Bratislave sa stretávajú šéfovia európskych agentúr životného prostredia

Dnes sa v Bratislave začalo 41. zasadnutie vedúcich predstaviteľov Európskej siete agentúr životného prostredia (EPA Network). Zasadnutie, ktoré trvá od 16. do 17. mája organizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vôbec prvýkrát na Slovensku. V rámci dvojdňového podujatia sa podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba stretne s výkonnou riaditeľkou Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Leenou Ylä-Mononen. Na stretnutí preberú environmentálne témy, obehové hospodárstvo a klimatickú krízu.  

EPA Network je neformálna sieť vedúcich predstaviteľov európskych agentúr životného prostredia, ktoré si vymieňajú „know-how“ a osvedčené postupy z implementácie environmentálnych politík, legislatívy a otázok spoločného záujmu v ochrane životného prostredia.

Zasadnutie vo štvrtok otvoril generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík a privítal vyše 50 účastníkov zastupujúcich agentúry životného prostredia z 25 krajín Európy. „Som rád, že sa toto medzinárodné environmentálne podujatie uskutočnilo prvý raz na Slovensku, zelená transformácia v kontexte zmeny klímy je dôležitá téma aj pre SAŽP z pohľadu podpory environmentálnych startitupov a rovnako aj z pohľadu inovácií v zelenom priemysle, ktoré má agentúra v najbližšom čase vo svojom rozvojom pláne v úzkej súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom,” zdôraznil Juraj Moravčík. 

Účastníkov privítala aj štátna tajomníčka Ministerstva životného prostredia SR, Gabriela Matečná, ktorá vyzdvihla dlhodobú spoluprácu Slovenska s Európskou environmentálnou agentúrou. „Slovenská republika je členskou krajinou EEA od roku 2001, má zastúpenie v Riadiacej rade a prostredníctvom SAŽP plní úlohu národného kontaktného bodu pre EEA,“ vysvetlila Matečná.

Ďalšími účastníkmi boli zástupcovia Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie, Generálneho riaditeľstva pre klímu a Generálneho riaditeľstva pre susedstvo a rokovania o rozšírení. Partneri diskutovali o vývoji environmentálnej politiky EÚ a o prebiehajúcej a plánovanej práci Európskej komisie a EEA.

V diskusiách bola zdôraznená kľúčová úloha agentúr životného prostredia pri tvorbe a implementácii environmentálnych politík v nadchádzajúcom, novom politickom cykle EÚ. 

Na zasadnutie pricestovala aj hlavná predstaviteľka EEA, výkonná riaditeľka pani Leena Ylä-Mononen, ktorá sa v piatok stretne s vicepremiérom Tomášom Tarabom. 

 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.