Vidieť vodu inak

29.05.2024
Vidieť vodu inak

Prečo sú európske vodné systémy pod čoraz väčším tlakom? Ako môžeme všetci spolupracovať na zmene spôsobu, akým sa s vodou hospodári, ako ju využívame a ako si ju vážime? Prečo musíme chrániť prírodu a ekosystémy, ktoré sú jadrom vodného cyklu? Získajme prehľad o riešeniach, ktorých môžeme byť všetci súčasťou.

Európska komisia pozýva k zapojeniu sa do kampane EÚ #WaterWIseEU od 29. mája ako súčasť Zeleného týždňa EÚ 2024. Kampaň prostredníctvom 12 kľúčových posolstiev nabáda, aby sme sa na vodu pozerali inak. Vodná kríza, pred ktorou stojíme, je vážna a jej príčiny sú zložité a navzájom prepojené.

Hoci je dôležité im porozumieť, cieľom tejto kampane je inšpirovať sa k zmene zameraním sa na riešenia. Každý môže pridať konkrétne riešenie na dosiahnutie spoločného cieľa. Teraz je čas byť #WaterWiseEU.

Video ku kampani: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-255170?lg=SK 

 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.