Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

Na stránke Living Lab Dropie je od 19. marca 2024 zverejnená séria online workshopov pre samosprávy s cieľom vzdelávať a rozširovať povedomie o adaptačných a mitigačných opatreniach pre zmenu klímy medzi miestnymi aktérmi v  samosprávach, ale tiež medzi laickou verejnosťou.

Zaujíma vás, akým spôsobom je možné sídla a obce čo najlepšie pripraviť na dôsledky zmeny klímy?

Séria workshopov ponúka metodické usmernenie k poznávaniu rizík vyplývajúcich z meniacej sa klímy. Len vďaka správnej identifikácii klimatických ohrození pre daný región, resp. sídla, môžu byť zodpovedne navrhnuté a následne cielene realizované adaptačné opatrenia v prospech sídiel a ich obyvateľov.

Samosprávy môžu použiť materiály a odporúčania pri vypracovaní vlastnej adaptačnej stratégie/adaptačného plánu. Získané informácie môžu ďalej slúžiť aj ako rámec pre samosprávy, ktoré chcú poveriť externého poskytovateľa služieb vypracovaním takejto stratégie. Séria on-line workshopov zahŕňa päť modulov (prezentácií) a na stránke nájdete aj vzdelávacie materiály k téme na stiahnutie. On-line workshopy sú dostupné po vyplnení formulára, ktorý sa vám zobrazí pred stiahnutím daného modulu. 

Kliknite na Stiahnuť workshop, vyplňte formulár a stiahnite si daný modul: https://dropie.sazp.sk/sk/workshopy-pre-samospravy

Projekt Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie využíva grant vo výške 1 200 000 EUR od Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP a Nórskych grantov. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 180 000 €. Cieľom projektu je vytvoriť komplexné vzdelávacie centrum, ktoré zabezpečí získanie príslušných vedomostí a zručností potrebných na podporu a implementáciu opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy a adaptáciu na ňu a dosah na miestnu komunitu. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

 

(zdroj foto: archív MČ Bratislava-Karlova Ves)

Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.