Vyhodnotenie kampane Zatoč s odpadom

Vyhodnotenie kampane Zatoč s odpadom

Po desiatich mesiacoch sme sa úspešne dopracovali do záverečnej časti kampane Zatoč s odpadom. Máme za sebou desať rôznych tém o odpade. Od septembra 2022 do júna 2023 sme spoločne prešli dlhú cestu, na ktorej ste mali možnosť spoznať odpad cez desať výziev.

Vymeň svoju HUBKU, Nedokonalosť chutí, Prekvapenie bez obalu, Darček zážitkom, Čo ukrýva môj šatník, Vezmi knihu, nie mobil, Ukáž svoju fľašu, Retro vreckovky, Naber odvahu, Nakupuj do záclony. Takto zneli výzvy, ktoré sme vám prinášali každý mesiac od začiatku školského roka 2022/2023.

V rámci výziev plnili účastníci rôzne zaujímavé úlohy. Niektoré boli určené na predchádzanie vzniku odpadu, obmedzovanie zbytočného plastového odpadu, niektoré nabádali k vzdelávaniu sa: ako neplytvať potravinami, ako darovať zážitok, prečo sa vrátiť k prírodnej kozmetike. Krivým a škvrnitým kúskom ovocia a zeleniny sme dali druhú šancu. V kuchyni sme sa naučili používať lufu na umývanie riadu. Iné výzvy smerovali k tvorivej činnosti, kedy mali účastníci vyrobiť vlastnú nákupnú tašku či vrecko zo záclony. Vo výzve o oblečení sme mali možnosť vytriediť náš šatník, posunúť nepotrebné oblečenie, upcyklovať a swapovať. Niektorí sme sa vrátili späť k používaniu retro vreckoviek. PET fľaše sme odsunuli nabok a využívali sme prírode šetrnejšie alternatívy.

Na konci každej výzvy sme náhodným žrebovaním vybrali výhercov daného mesiaca, a to aj z radu jednotlivcov, ako aj samotné žiacke tímy. Ak by ste sa chceli spätne vrátiť k vyhodnoteniu jednotlivých výziev, stačí navštíviť webovú stránku Zatoč s odpadom, pri každej výzve sú zverejnené aj výsledky.

Do kampane sme celkovo dostali 830 príspevkov a zapojilo sa 8 944 účastníkov.  Do záverečného žrebovania sa dostali účastníci, ktorí sa zapojili minimálne do 3 výziev počas celého trvania kampane.

Výsledky záverečného žrebovania:

1. cena – Stan + turistické paličky: Ema J.  (splnených 9 výziev)
2. cena – smart hodinky: Lukáš B. (splnených 6 výziev)
3. cena – feratový set + čelovka: Katarína C. (splnených 9 výziev)

Špeciálnu cenu odboru environmentálnej výchovy vzdelávania a osvety
získava základná škola Rejdové v podobe letného tábora.

Súčasťou kampane bola aj samostatná časť pre učiteľov materských, základných a stredných škôl – Učiteľ v akcii. Prihláseným učiteľom sme vždy začiatkom mesiaca posielali námety na aktivity na vybranú tému o odpade. Odmenou nám boli vyplnené online formuláre, ktorými sme získali spätnú väzbu a prostredníctvom fotografií nahliadli do školských tried. Sprostredkovane sme sa tak mali možnosť dozvedieť, ako sa im s aktivitami darilo a čo sa žiakom páčilo.

Dostali sme spolu 433 vyplnených online formulárov a do aktivít sa zapojilo takmer 10 000 žiakov a študentov materských, základných a stredných škôl. Z vyplnených formulárov sme ocenili:

  • najaktívnejšiu učiteľku kampane (najviac vyplnených ,,echoformulárov"), ktorá získava smart hodinky – Viera P. z Rožňavy
  • najkreatívnejšiu učiteľku (najzaujímavejšia adaptácia aktivity), ktorá získava feratový set – Valériu K. z Nižného Klátova (za sériu malých divadielok na jednotlivé témy kampane a kreatívny prístup k aktivitám)
  • tri najaktívnejšie školy (najviac vyplnených ,,echoformulárov" od viacerých učiteľov z jednej školy) vyhrávajú zážitkovú akciu z rezortu MŽP SR: 1. miesto: ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Ulica Špitál 967/4, Zákamenné – 50 formulárov od 7 učiteliek, 2. miesto: Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske – 20 formulárov od 9 učiteliek,  3. miesto Základná škola M. Medveckej, Medvezie 155, Tvrdošín – 10 formulárov od 2 učiteliek.

Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do kampane zapojili.

Veríme, že sme vám všetkým priniesli širší pohľad na vec, novú životnú stratégiu s rešpektom voči ľuďom a prírode, praktické zručnosti alebo tipy a návody na šetrenie prírodných aj finančných zdrojov. Učiteľov sme inšpirovali k tomu, že aj téma odpadu sa dá učiť zaujímavo, inak a zážitkovo.

Dúfame, že sa k nám opäť pridáte v hojnom počte aj počas ďalšej kampane, a to už od septembra 2023. Spustíme úplne novú kampaň na novú tému, opäť so zaujímavými výzvami, ako aj námetmi na aktivity pre učiteľov. O čom to celé bude, vám prezradíme už počas týchto letných prázdnin. Sledujte nás na FB stránke Envirovýchova pre aktuálne informácie a dianie.

Zdroj: https://www.ewobox.sk/clanok/kampan-zatoc-s-odpadom-je-uspesne-na-konci

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť