Výsledky 27. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet

Výsledky 27. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.

Zelený svet už 27 rokov sprostredkováva myšlienky detí svetu dospelých. To, že prírodu môžeme oslavovať aj farbami, dokazujú deti svojimi výtvarnými prácami, animovanými filmami alebo literárnymi prácami. Téma tohto ročníka bola Voda je život. Voda pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme. Život na Zemi sa začal práve vo vode, takže nie je prekvapujúce, že všetko živé na našej modrej planéte potrebuje vodu. Voda je skutočne mnohostranná: je životne dôležitá, je domovom, lokálnym a globálnym zdrojom, dopravnou cestou a regulátorom klímy.

V téme Voda je život sme sa chceli zamerať na hospodárenie s vodou a poukázať na to, čo sa stane, ak voda v krajine chýba. Letá bývajú na Slovensku čoraz teplejšie a predlžujú sa obdobia sucha. Vodu si častokrát nevážime a berieme ju ako samozrejmosť, pritom však nie je lacná a nie je ani nevyčerpateľným zdrojom.

Vo výtvarnej tvorbe mali deti možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky, ako maľba, kresba, grafika, koláž, litografia atď. V literárnej tvorbe mali zase možnosť sa vyjadriť vo forme rozprávania, opisu, úvahy, poviedky, črty, bájky, humoresky, glosy či fejtónu.

Do 27. ročníka nám prišlo vyše 2 700 výtvarných a 100 literárnych prác. Krásne, tvorivé, tematicky výborne stvárnené práce, spomedzi ktorých bolo nesmierne ťažké vybrať tie naj. Pre nás je každá jedna práca výnimočná, a teda každý je pre nás víťazom.

Výsledky 27. ročníka Zelený svet si pozrite TU.

Poznámka: Viacerí víťazi z jednej kategórie sú vybratí bez poradia. V každej kategórii tiež bola udelená cena Modrou školou (Bratislavská vodárenská spoločnosť), ktorá bola garantom počas celého priebehu súťaže. Vo virtuálnej výstave sú momentálne len víťazné práce. V blízkej budúcnosti však bude doplnená aj o vybrané práce a literárne diela.

Ďalšie novinky

Nakupujem, teda som

4. 3. 2024

Nakupujem, teda som

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy. Obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň.
Verejné pripomienkovanie

1. 3. 2024

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy". Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 
SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

28. 2. 2024

SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

V Bratislave sa konal Circular Summit po prvý raz v histórii. V priestoroch Mlynice sa stretlo až 240 účastníkov, prebiehalo 5 inšpiratívnych panelových diskusií a 4 podnetné workshopy. V programe mala zastúpenie aj SAŽP prostredníctvom workshopu o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý viedol odbor environmentálneho manažérstva v spolupráci s Circular Shield. Účastníci sa oboznámili s možnosťami, podmienkami a výhodami zeleného verejného obstarávania, ako aj súvisiacim environmentálnym značením, pričom si rozšírili rozhľad o širokú škálu príkladov z praxe.