Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

02.11.2023
Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Portál špecializovaný na analýzu dát v oblasti verejného obstarávania udelil Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. SAŽP sa tak ocitla medzi 236 verejnými obstarávateľmi, ktorí získali nadpriemerné hodnotenie A+.

Z celkového počtu 11 819 registrovaných verejných obstarávateľov na Slovensku portál hodnotil 4400 subjektov, ktoré minulý rok realizovali verejné obstarávania. Medzi nimi sú samosprávy miest a obcí, kraje, školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie vrátane ministerstiev a štátnych podnikov. Tento rok boli do hodnotenia zaradené aj kultúrne inštitúcie a organizácie sociálneho zabezpečenia.

Z hodnotenia portálu vyplynulo, že verejné obstarávanie SAŽP uplynulý rok realizovala profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky SAŽP realizuje výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.

Cieľom špecializovaného portálu, ktorý SAŽP ocenenie udelil, je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Práve vďaka verejnej kontrole prispieva k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň pomáha obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov.

Fotogaléria

Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2022

Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.