Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Portál špecializovaný na analýzu dát v oblasti verejného obstarávania udelil Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. SAŽP sa tak ocitla medzi 236 verejnými obstarávateľmi, ktorí získali nadpriemerné hodnotenie A+.

Z celkového počtu 11 819 registrovaných verejných obstarávateľov na Slovensku portál hodnotil 4400 subjektov, ktoré minulý rok realizovali verejné obstarávania. Medzi nimi sú samosprávy miest a obcí, kraje, školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie vrátane ministerstiev a štátnych podnikov. Tento rok boli do hodnotenia zaradené aj kultúrne inštitúcie a organizácie sociálneho zabezpečenia.

Z hodnotenia portálu vyplynulo, že verejné obstarávanie SAŽP uplynulý rok realizovala profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky SAŽP realizuje výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.

Cieľom špecializovaného portálu, ktorý SAŽP ocenenie udelil, je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Práve vďaka verejnej kontrole prispieva k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň pomáha obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov.

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť