Zrýchlili sme posudzovanie žiadostí z programu Obnov dom

25.07.2023
Zrýchlili sme posudzovanie žiadostí z programu Obnov dom

Pracovné soboty, organizačné zmeny, posilnenie tímu odborníkov, dostupnejšie informácie, zlepšenie komunikácie so žiadateľmi. Nový generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Matej Kerestúr prichádza so zmenami, ktorých hlavným cieľom je zrýchliť spracovanie žiadostí v rámci programu Obnov dom. Do 15. augusta – termínu určeného vládou - zostáva SAŽP spracovať 6 917 z celkovo 12 375 žiadostí doručených v troch výzvach.

„V súvislosti s prijatým uznesením vlády som sa rozhodol pre rázne krízové opatrenia. Prvým z nich bola organizačná zmena s cieľom maximalizovať počet odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na hodnotení žiadostí na obnovu rodinných domov. Do pozície zástupcu generálneho riaditeľa nastúpila Kristína Korčeková z Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA). V SAŽP je poverená riadením sekcie, ktorá priamo vyhodnocuje žiadosti,“ vysvetľuje Matej Kerestúr, pre ktorého je obnova domov z plánu obnovy a odolnosti jednou z hlavných priorít.

„V ďalšom kroku som predĺžil pracovný týždeň zamestnancov podieľajúcich sa na vyhodnocovaní žiadostí, a to na šesť pracovných dní, až do 15. septembra. Už druhý týždeň pracujeme spoločne aj v sobotu, touto cestou by som sa chcel poďakovať zamestnancom za ich vysoké pracovné nasadenie. Potešilo ma, že sme sa zomkli do tímu, ktorý ťahá za jeden povraz.“

Prvé výsledky sa už dostavili - pri pilotnej výzve sa od 1. júla výrazne skrátil čas hodnotenia. „To čo sme stihli za týždeň, teraz vyhodnotíme za jeden deň,“ dodal generálny riaditeľ Matej Kerestúr. Súbežne prebieha aj spracúvanie žiadostí z tretej výzvy, ktorých bolo predložených 8 609. Aktuálne je vyhodnotených 3110 žiadostí - takmer 40%.  „V rámci nich sme iba v 19-tich prípadoch museli žiadosť o finančný príspevok zamietnuť. Dôvodom bolo napríklad nedodržanie termínu predloženia žiadosti, v jednom prípade sme zistili, že žiadateľ chcel príspevok na chatu, dvaja na stavbu, a nie na rodinný dom,“ prezradil Matej Kerestúr, ktorý sa v sobotu zapojil do hodnotenia žiadostí spolu s kolegami. Za osem hodín skontroloval 6 spisov, overil doklady, vytlačil oznámenie o splnení podmienok a vybavil poštu. „Odborní pracovníci v rámci tretej výzvy dokážu vyhodnotiť okolo desať žiadostí denne,“ pochválil tím.

Do vyhodnocovania sa pustila aj nová zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP Kristína Korčeková, ktorá program Obnov dom dôverne pozná. Ako projektová manažérka pôsobila v tíme plánu obnovy na Úrade vlády SR a venovala sa práve koordinácii implementácie opatrení obnovy budov. „Implementácia programu Obnov dom za týchto okolností je pre mňa veľká výzva, keďže to, čo som ako projektová manažérka NIKA  mohla odporúčať či navrhovať, budem teraz priamo realizovať. Tím na SAŽP je kvalitný a motivovaný a verím, že spolu vytvoríme predpoklady pre ďalšie zrýchlenie a skvalitnenie procesov.“ Počas svojho prvého dňa v úrade sa zástupkyňa generálneho riaditeľa hlbšie ponorila do postupu vyhodnocovania žiadostí, čo považuje „k nezaplateniu pri hľadaní priestoru na zefektívnenie našej práce.“

Okrem zabezpečenia čo najrýchlejšieho vyhodnotenia prvých troch výziev je prioritou príprava štvrtej výzvy, programu čiastkovej obnovy pre majiteľov rodinných domov ohrozených energetickou chudobou, ako aj hľadanie ciest na pokračovanie financovania programu komplexnej obnovy, akým je Obnov dom. „Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov a ich príprava na zmeny klímy je celoeurópskou politikou, ktorá sa neskončí splnením cieľa plánu obnovy,“ dopĺňa Kristína Korčeková.

Ďalším dôležitým cieľom SAŽP je zlepšiť komunikáciu smerom k žiadateľom. „Vyčlenili sme skupinu pracovníkov, ktorí sa venujú špecifickým otázkam súvisiacim s výzvami na doplnenie. Pre žiadateľov, ktorí nevedia, ako postupovať, keď zabudnú predložiť niektoré dokumenty alebo zadali nesprávne údaje, sme zriadili novú linku poradenstva pre výzvy na doplnenie s telefónnym číslom 0907 208 721,“ dodal Matej Kerestúr.

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.