Súťaž ZELENÝ MERKÚR vstupuje do 4. ročníka

Súťaž ZELENÝ MERKÚR vstupuje do 4. ročníka

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK a s Banskobystrickým samosprávnym krajom, po predchádzajúcich úspešných troch, ďalší ročník súťaže ZELENÝ MERKÚR.

Súťaž sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Účastníkmi sa môžu stať organizácie, najmä malé a stredné podniky, ktoré rozvíjajú svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré poskytujú výrobky alebo služby a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napr. vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu alebo zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami. Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov.

Súťaž sa vyhlasuje raz za dva roky, pričom nominácia účastníkov je bezplatná. Záujemcovia majú možnosť odoslať prihlášky do 29. 02. 2024. Jednotlivé kritériá a bližšie informácie sa nachádzajú v propozíciách súťaže.  

Vytlačiť