Svetový deň životného prostredia budeme oslavovať celý jún

05.06.2024
Svetový deň životného prostredia budeme oslavovať celý jún

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila pestrý a zaujímavý program. So žiakmi, verejnosťou a  priaznivcami životného prostredia si jeho význam pripomenieme prostredníctvom rôznych podujatí a aktivít. Odkaz tohto dňa budeme oslavovať počas celého mesiaca.

Aktivity a podujatia z nášho júnového programu ku Svetovému dňu životného prostredia spája spoločný cieľ - vzdelávať verejnosť a zvyšovať jej záujem o životné prostredie. V súlade s touto myšlienkou sa počas dvoch dní uskutoční už 3. ročník obľúbeného Festivalu Zeme. Vo štvrtok 6. júna pozývame širokú verejnosť, žiakov materských, základných a stredných škôl do Mestského parku v Banskej Bystrici. Pre návštevníkov je do popoludňajších hodín pripravený bohatý a zaujímavý program, v ktorom nebudú chýbať environmentálne aktivity realizované zábavnou a hravou formou. V piatok 7. júna sú pre deti z materských škôl a pre žiakov I. stupňa základných škôl pripravené divadelné predstavenia v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici, zamerané na ekologické témy. Festival Zeme organizujeme v spolupráci s ďalšími rezortnými organizáciami Ministerstva životného prostredia SR, ale aj s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v banskobystrickom regióne.

Viac informácií tu: https://www.sazp.sk/novinky/pripravujeme-3-rocnik-festivalu-zeme 

Svetový deň životného prostredia si však budeme pripomínať počas celého mesiaca, nielen 5. júna. Pripravené sú aktivity v online priestore, a tiež v exteriéri – napríklad zamestnanci SAŽP z oddelenia LIFE sa zúčastnia Festivalu Zeme v Košiciach, kde predvedú praktické ukážky správneho vykurovania pre verejnosť, žiakov, učiteľov. Od 1. júna je zase spustená posledná výzva z výchovno-vzdelávacej kampane KlímaTYzuj sa, v ktorej apelujeme na deti a mládež, aby nadchádzajúce prázdniny prežili ekologicky s dôrazom na environmentálne dôsledky ( https://www.ewobox.sk/sazp/klimatyzuj-sa/dnes-si-to-uzijem ). Špecialisti z nášho Strediska environmentálnej výchovy Dropie zo Zemianskej Olče počas júna navštívia v regióne dve materské školy, kde sa s deťmi zamerajú na eko-hry v školských záhradách a budovanie ostrovov života pre rastliny a živočíchy. Koncom júna sa naši odborníci predstavia na podujatí Deň Dunaja v Gabčíkove a tiež na tradičnom banskobystrickom festivale s názvom Hurá prázdniny. Počas júna a tiež v rámci leta si môžu obyvatelia a návštevníci obce Hrušov odmerať svoju ekologickú stopu. V obci sme v starom Kultúrnom dome umiestnili náš Ekomerač, jedinečný nadrozmerný model Zeme. 

Všetky informácie nájde verejnosť na našom webovom sídle: https://www.sazp.sk/ 

 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.