Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie má vďaka projektu s nórskymi partnermi novú čistiareň odpadových vôd a dažďovú záhradu

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie má vďaka projektu s nórskymi partnermi novú čistiareň odpadových vôd a dažďovú záhradu

Od roku 2021 prebieha v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie implementácia projektu z programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK – Klíma). V rámci neho má zariadenie v Zemianskej Olči na juhozápade Slovenska prejsť revolučnou premenou na modelové centrum pre zmenu klímy, nazývané aj Living Lab Dropie.

Správcom  Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), projekt Living Lab Dropie je realizovaný v spolupráci s nórskymi partnermi – Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim. „Strednodobé podujatie má ambíciu priblížiť obyvateľom regiónu Dolného Žitného ostrova, miestnym stakeholderom, zástupcom nórskych partnerov, reprezentantom MŽP SR, médiám a odbornej verejnosti pokrok v transformácií Strediska environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SEV SAŽP Dropie) na centrum praktických ukážok opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy. V rámci projektu sa tiež systematicky posilňuje prístup k environmentálnej výchove a vzdelávaniu pre rôzne cieľové skupiny,“ objasnil Denis Knotka zo sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia. Za dva roky absolvovalo klimatické vzdelávanie realizované v SEV SAŽP Dropie viac ako 600 študentov, žiakov a detí, ktorým zamestnanci strediska priblížili cez zážitkové aktivity dôsledky klimatických zmien v podobe sucha, horúčav a rôznych klimatických extrémov pre našu krajinu.

K praktickým výstupom tejto projektovej spolupráce v SEV SAŽP Dropie pribudla dažďová záhrada, a nedávno tiež čistiareň odpadových vôd, ktoré prispejú k zmierneniu klimatických zmien. „Dopady zmeny klímy sa pritom líšia naprieč regiónmi Slovenska, realizované opatrenia musia preto reflektovať špecifiká jednotlivých regiónov. Dažďová záhrada je praktickou ukážkou jedného z adaptačných opatrení na zmierňovanie sucha, ktoré Dolný Žitný ostrov postihuje najvýraznejšie. Vďaka nej voda vsakuje do pôdy a efektívne ochladzuje mikroklímu, vyparovaním zasa zvlhčuje vzduch,“ uviedla Katarína Vajliková, vedúca SEV SAŽP Dropie. Dažďová záhrada dokáže účinne znížiť obsah alergénov a prachu v ovzduší, čím prispieva k čistejšiemu a zdravšiemu ovzdušiu. Ruku k dielu priložili aj študenti z regiónu, ktorí záhradu v spolupráci s lektormi v rámci workshopu pre mladých vybudovali počas minuloročnej jesene. Výsadbou pôvodných trvaliek vytvorili zasa ostrov biodiverzity pre mnohé druhy opeľovačov.

Dlhodobo problémovým je v okolí Žitného ostrova aj nakladanie s odpadovými vodami a ich čistenie. Vďaka projektu Living Lab Dropie sa ho podarilo čiastočne vyriešiť vybudovaním čistiarne odpadových vôd v areáli Dropie. „Tá bude slúžiť na odkanalizovanie a environmentálne vhodné zneškodnenie odpadových vôd z objektu sanitárneho kontajnera, infocentra a bufetu. Vyčistená voda sa použije na zavlažovanie zelene, ktorá v lete trpí suchom a nedostatkom zrážok. Kolaudácia čistiarne prebehla na konci októbra tohto roka a momentálne sa čaká na jej skúšobnú prevádzku,“ doplnil Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP. Stredisko bude v modernizácií z nórskych grantov pokračovať aj naďalej. V rámci projektu Living Lab Dropie prejde rekonštrukciou budova infocentra, nasledovať bude realizácia ďalších adaptačných a mitigačných opatrení v areáli. Do prevádzky by mali byť neskôr inštalované tepelné čerpadlá a SEV SAŽP Dropie bude využívať aj fotovoltaickú energiu.

Prílohy

TS Dropie SK Strednodobá konferencia november 2023 (DOCX, 176,9 KB)

TS AJ Dropie SK Strednodobá konferencia november 2023 (DOCX, 176,2 KB)

TS Dropie HU Strednodobá konferencia november 2023 (DOCX, 177,6 KB)

Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.