Novinky

ŠIŠKA 2023 – ROZUM NIELEN V HRSTI

ŠIŠKA 2023 – ROZUM NIELEN V HRSTI

 • 03.10.2023 16:34

Ako to už býva dobrým zvykom, na odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP sa jesenné obdobie nieslo v znamení Festivalu environmentálnej výchovy ŠIŠKA – konkrétne už 25....

Októbrová téma upozorňuje na syndróm uvarenej žaby

Októbrová téma upozorňuje na syndróm uvarenej žaby

 • 29.09.2023 14:41

„Sme prvými ľuďmi žijúcimi v dobe, v ktorej hlavným rizikom pre naše prežitie sme my sami,“ na tento závažný fakt upozorňuje Rozvojový program OSN z roku 2020, podľa ktorého je...

BAT FÓRUM 2023

BAT FÓRUM 2023

 • 29.09.2023 11:13

V dňoch 20. – 22. 09. sa na Štrbskom Plese uskutočnilo podujatie organizované SAŽP v spolupráci s MŽP SR s názvom „Proces IPKZ v SR a v ČR (slovensko-české BAT FÓRUM 2023)“....

Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy obnov dom

Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy obnov dom

 • 28.09.2023 15:05

Majitelia rodinných domov, ktorí sa zapojili do tretej výzvy Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti SR už vedia, či splnili podmienky na vyplatenie príspevku až do výšky 19 000 eur. Slovenská...

Pozvánka na konferenciu venovanú svetelnému znečisteniu a jeho vplyvu na ŽP

Pozvánka na konferenciu venovanú svetelnému znečisteniu a jeho vplyvu na ŽP

 • 27.09.2023 16:01

Konferencia o mestskom životnom prostredí je organizovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Uskutoční sa vo...

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

 • 18.09.2023 21:46

Ako čo najdlhšie bezpečne zadržať zrážkovú vodu v sídlach, ako ju využiť na zlepšenie mikroklímy sídiel, ako ju odviesť do pôdy k rastlinám, a ako si ju „odložiť“ na suchšie...

Do najväčšej európskej kampane na podporu udržateľnej mobility sa zapája rekordný počet samospráv

Do najväčšej európskej kampane na podporu udržateľnej mobility sa zapája rekordný počet samospráv

 • 16.09.2023 09:28

Slovensko sa dnes pridalo k desiatkam krajín, ktoré sa nasledujúce dni zapájajú do Európskeho týždňa mobility. Tisícky miest a obcí po celej Európe tak od 16. do 22. septembra organizujú...

Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

 • 13.09.2023 15:35

Jedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom...

Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

 • 12.09.2023 16:50

Slovenskú agentúru životného prostredia navštívil Minister životného prostredia SR spolu s poradcom a s generálnym riaditeľom Sekcie ochrany prírody a biodiverzity. Agentúra bola jednou zo...

Pozvánka na festival ŠIŠKA

Pozvánka na festival ŠIŠKA

 • 10.09.2023 20:48

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na 25. ročník festivalu ŠIŠKA. Festival environmentálnych výučbových programov bude zameraný na ODPAD a uskutoční sa v termíne od...

Nová vzdelávacia kampaň SAŽP sa bude venovať klíme

Nová vzdelávacia kampaň SAŽP sa bude venovať klíme

 • 07.09.2023 07:57

Po úspešne ukončenej kampani Zatoč s odpadom pokračuje Slovenská agentúra životného prostredia s environmentálnou výchovou a osvetou v aktuálnych témach. Od začiatku školského roka až...

UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

 • 06.09.2023 11:49

Vážená záujemkyňa, vážený záujemca o príspevok na obnovu rodinného domu z Plánu obnovy, dňa 6. septembra SAŽP zverejnila dokumenty k Výzve č. 4. Formulár žiadosti a podávanie...

Nový projekt rozvojovej pomoci

Nový projekt rozvojovej pomoci

 • 06.09.2023 09:44

Projekt rozvojovej pomoci SR SAMRS/2023/GE/1/4 “Podpora zavedenia systému triedeného zberu odpadov v Gruzínsku” získal finančnú dotáciu na implementáciu. Celková dotácia poskytnutá z...

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasu či batériové úložiská

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasu či batériové úložiská

 • 05.09.2023 13:54

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ohlásili ďalšiu výzvu Obnov dom. V poradí štvrtá výzva bude zverejnená 6. septembra, žiadosti...

Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

 • 05.09.2023 14:15

Pri príležitosti rokovania zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici bola predstavená odborná,...

Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

 • 04.09.2023 17:41

Slovenská agentúra životného prostredia je prevádzkovateľom webového sídla www.zelenehospodarstvo.sk. Informačná platforma Zelené hospodárstvo poskytuje podnikateľským subjektom,...

Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

 • 24.08.2023 11:49

Vnímate aj vo vašich sídlach problém s dopravou a mobilitou? Ako vaša samospráva či organizácie v nej pôsobiace podporujú udržateľnú a aktívnu mobilitu? Dajte o sebe vedieť všetkým a...

S novým školským rokom nová ponuka envirovýchovy

S novým školským rokom nová ponuka envirovýchovy

 • 23.08.2023 14:58

Slovenská agentúra životného prostredia dáva do pozornosti novú Ponuku environmentálnej výchovy a vzdelávania na školský rok 2023/2024.

Hlasujte o najkrajšiu fotografiu fotosúťaže "S vrtuľkou na cestách"

Hlasujte o najkrajšiu fotografiu fotosúťaže "S vrtuľkou na cestách"

 • 21.08.2023 11:46

„S vrtuľkou na cestách“ je súťaž originálnych fotografií s motívom vrtuľky, ktorú ste si mohli jednoducho vyrobiť a vziať so sebou na prázdniny. Vrtuľku sme nazvali „Airik“ a je...

Vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023 - AKTUALIZÁCIA

Vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023 - AKTUALIZÁCIA

 • 30.08.2023 17:01

V rámci Programu obnovy dediny (POD) pre rok 2023 sme zverejnili zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie podpory z Environmentálneho fondu.