Novinky

Envirorezort vyhlásil 6. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

Envirorezort vyhlásil 6. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

 • 18.03.2020 10:11

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vyhlásilo včera (17. marca 2020) šiesty ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Cena je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré...

Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté

Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté

 • 16.03.2020 14:06

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku, v zmysle uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19...

ZELENÝ SVET: JE TO V MOJICH RUKÁCH

ZELENÝ SVET: JE TO V MOJICH RUKÁCH

 • 04.03.2020 09:28

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti - Zelený svet. Prostredníctvom jubilejnej témy Je to v mojich rukách...

SÚŤAŽ ZELENÝ MERKÚR vyhrala spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar nad Hronom

SÚŤAŽ ZELENÝ MERKÚR vyhrala spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar nad Hronom

 • 04.03.2020 08:22

Výsledky súťaže Zelený Merkúr, ktorá je zameraná na environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji, boli slávnostne vyhlásené dnes popoludní (3....

Platforma Obehové Slovensko bude spolupracovať s holandskou platformou Holland Circular Hotspot

Platforma Obehové Slovensko bude spolupracovať s holandskou platformou Holland Circular Hotspot

 • 28.02.2020 14:16

Platforma pre obehové hospodárstvo, v ktorej jeden zo zakladajúcich členov je SAŽP, chce prepojiť verejný, súkromný a tretí sektor s cieľom priblížiť Slovensko k udržateľnej a...

Workshopy pre geológov zamerané na problematiku environmentálnych záťaží

Workshopy pre geológov zamerané na problematiku environmentálnych záťaží

 • 25.02.2020 12:54

V dňoch 17. až 19. februára 2020 sa v hoteli Holiday Inn v Trnave konal prvý tohtoročný workshop určený odborne spôsobilým osobám podľa geologického zákona. Organizačne a programovo...

SAŽP NA NÁVŠTEVE V ČESKEJ CENII

SAŽP NA NÁVŠTEVE V ČESKEJ CENII

 • 21.02.2020 09:35

V dňoch 11. – 13. februára 2020 navštívili zástupcovia SAŽP a MŽP SR kolegov z Českej informační agentúry životného prostředí (CENIA).

O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem

O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem

 • 18.02.2020 10:03

Tretí ročník Zeleného vzdelávacieho fondu poukázal na jeho rastúcu popularitu a opodstatnenie. V tomto ročníku prijal envirorezort zatiaľ najviac žiadostí o podporu – 60 s celkovou...

Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu - obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy

Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu - obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy

 • 17.02.2020 09:39

Náklady na rapídne znižovanie emisií skleníkových plynov budú predstavovať 1,8 % HDP ročne do roku 2040. Boj proti zmene klímy však prináša nevyčísliteľné zdravotné, environmentálne...

Vykroč s nami na zelenú

Vykroč s nami na zelenú

 • 06.02.2020 11:54

... je slogan koncepcie environmentálnej výchovy (EV), ktorú si pre interné potreby vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) na nastávajúce roky novej dekády.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KOCKE 2019

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KOCKE 2019

 • 06.02.2020 15:29

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2019 aktualizovali publikáciu Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke.

SAŽP ako partner Integrovaného projektu LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia na jeho úvodnom stretnutí

SAŽP ako partner Integrovaného projektu LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia na jeho úvodnom stretnutí

 • 27.01.2020 10:41

Dňa 22.1.2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie Integrovaného projektu podporeného z finančného mechanizmu LIFE s plným názvom „Zlepšenie implementácie plánov riadenia kvality ovzdušia...

Pokračovanie úspešnej spolupráce v rámci východného partnerstva a EEA

Pokračovanie úspešnej spolupráce v rámci východného partnerstva a EEA

 • 24.01.2020 11:21

V januári sa uskutočnilo prvé stretnutie k projektu Pokračovania spolupráce siete Eionet pre spracovávanie správ o stave ŽP, a to prostredníctvom telekonferencie s Európskou...

SAŽP rozširuje spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom

SAŽP rozširuje spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom

 • 21.01.2020 14:30

Stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) iniciovalo vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Po víťaznom úspechu Papradna, obce z tohto kraja, v...

Občania produkujú málo odpadu a extrémne teplé počasie. Čo prezradila Správa o stave životného prostredia SR v roku 2018?

Občania produkujú málo odpadu a extrémne teplé počasie. Čo prezradila Správa o stave životného prostredia SR v roku 2018?

 • 19.12.2019 14:52

Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Prvýkrát ale vyšla publikácia v...

EWOBOXujte s nami za environmentálnu výchovu

EWOBOXujte s nami za environmentálnu výchovu

 • 16.12.2019 14:56

Slovenská agentúra životného prostredia spustila v spolupráci so štátnymi a mimovládnymi organizáciami jedinečný projekt EWOBOX – portál environmentálnej výchovy.

SEMINÁR K AKTUÁLNYM TÉMAM V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

SEMINÁR K AKTUÁLNYM TÉMAM V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

 • 13.12.2019 14:28

V dňoch 5. a 6. decembra 2019 Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovala dvojdňový seminár na tému ochrana ovzdušia. Určený bol zástupcom okresných úradov, z odborov...

Stav životného prostredia Európy 2020

Stav životného prostredia Európy 2020

 • 09.12.2019 11:33

Bez naliehavých opatrení v priebehu najbližších 10 rokov nedosiahne Európa svoje ciele do roku 2030 zamerané na riešenie alarmujúcej miery straty biodiverzity, rastúcich vplyvov zmeny klímy...

ŠIŠKA v znamení ovzdušia a darčekov

ŠIŠKA v znamení ovzdušia a darčekov

 • 04.12.2019 13:56

Na prvý pohľad ide o dve nezlučiteľné veci, ale 22. ročník festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA potvrdil koncom novembra 2019 v Krušetnici na Orave opak.

Platforma Obehové Slovensko chce prispieť k zmene nášho ekonomického modelu

Platforma Obehové Slovensko chce prispieť k zmene nášho ekonomického modelu

 • 03.12.2019 08:35

Sedem partnerov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora zakladá platformu Obehové Slovensko. Na pôde Ministerstva životného prostredia SR podpísali 2.12.2019 memorandum o spolupráci....