Novinky

Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

4. 1. 2024

Prečo sa máme na vykurovanie v domácnostiach pozerať inak? V čom má byť vykurovanie iné ako doteraz? Ako sa ma táto téma týka? Na tieto a ďalšie otázky súvisiace s vykurovaním vám dá odpoveď nový dokumentárny film, ktorý vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Envirorezort vydal jubilejnú 30. správu o stave životného prostredia

Envirorezort vydal jubilejnú 30. správu o stave životného prostredia

14. 12. 2023

Ministerstvo životného prostredia SR publikovalo Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2022. Stalo sa tak už po tridsiaty raz, čím si envirorezort splnil svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona o životnom prostredí. Každoročné vydávanie tejto správy už tri dekády výrazne prispieva k naplneniu práva občanov Slovenska na informácie o životnom prostredí, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky. Správa hodnotí dosiahnutý pokrok, ale poukazuje aj na nedostatky v rôznych environmentálnych oblastiach.  
Hľadáme víťaza 4. ročníka súťaže Zelený Merkúr

Hľadáme víťaza 4. ročníka súťaže Zelený Merkúr

12. 12. 2023

Až do konca februára budúceho roka sa môžu organizácie a spoločnosti, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou zapojiť do 4. ročníka súťaže Zelený Merkúr. Tá zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom kraji. Súťaž vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Banskobystrickým samosprávnym krajom.
Teplo môjho domova je novou témou medzinárodnej umeleckej súťaže Zelený svet

Teplo môjho domova je novou témou medzinárodnej umeleckej súťaže Zelený svet

8. 12. 2023

Teplo nám prináša útulný komfort, keď vonku mrzne, prináša nám pocit pohody, keď sa vraciame z treskúcej zimy. Teplo domova má pre každého z nás rôzny význam. Nejde však iba o príjemný pocit, ale aj o starostlivosť o zdravie a životné prostredie.
Cenu za teplo a elektrickú energiu neplatí len spotrebiteľ, ale aj životné prostredie

Cenu za teplo a elektrickú energiu neplatí len spotrebiteľ, ale aj životné prostredie

5. 12. 2023

Od počiatkov priemyselnej éry budujeme siete a zariadenia, ktoré nám dodávajú energiu spaľovaním fosílnych palív. Zmena tohto systému si vyžaduje úsilie a čas. Naše súčasné technológie stále nie sú stopercentne schopné využívať obnoviteľné zdroje bez pridania emisií uhlíka. Možno však kľúč k zmene leží nielen v technológiách, ale aj v našich vlastných spotrebiteľských návykoch. K dispozícii máme totiž riešenia, ktoré nám umožňujú efektívnejšie využívať energiu potrebnú pre každodenný život.
Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

1. 12. 2023

Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím môžu od piatku, 1. decembra 2023, požiadať o finančný príspevok na obnovu domu. Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu. Mimoriadna výzva bude totiž otvorená do konca júla 2024.
Oznámenie o zániku postavenia SAŽP ako SO pre OPŽP a OPKŽP

Oznámenie o zániku postavenia SAŽP ako SO pre OPŽP a OPKŽP

1. 12. 2023

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 486 z 27. septembra 2023 zaniká  Slovenskej agentúre životného prostredia ku dňu 01.01.2024 postavenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia, pričom všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov súvisiacich s vykonávaním činnosti sprostredkovateľského orgánu opätovne prechádzajú na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Titul ENVIROMESTO 2023 putuje do mesta pod Urpínom

Titul ENVIROMESTO 2023 putuje do mesta pod Urpínom

28. 11. 2023

Slovenské mestá mali aj počas tohto roka možnosť zapojiť sa do národného ocenenia ENVIROMESTO, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky. Vo svojej snahe o udržateľné mestské prostredie vynikali najmä štyri mestá. Národná hodnotiaca komisia ocenila Púchov, Liptovský Mikuláš a Vrútky, ktoré si prevzali ocenenia v čiastkových oblastiach. Celkovým laureátom národného ocenenia sa stala Banská Bystrica.
Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie má vďaka projektu s nórskymi partnermi novú čistiareň odpadových vôd a dažďovú záhradu

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie má vďaka projektu s nórskymi partnermi novú čistiareň odpadových vôd a dažďovú záhradu

22. 11. 2023

Od roku 2021 prebieha v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie implementácia projektu z programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK – Klíma). V rámci neho má zariadenie v Zemianskej Olči na juhozápade Slovenska prejsť revolučnou premenou na modelové centrum pre zmenu klímy, nazývané aj Living Lab Dropie.
Workshop k návrhu Správy o stave ŽP za rok 2022

Workshop k návrhu Správy o stave ŽP za rok 2022

20. 11. 2023

V priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave sa 7. novembra konal workshop Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia, ktorý organizovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.
Samosprávne kraje sa zaujímajú o envirovýchovu, osvetu a vzdelávanie

Samosprávne kraje sa zaujímajú o envirovýchovu, osvetu a vzdelávanie

14. 11. 2023

V novembri (13. 11.) sa uskutočnilo druhé stretnutie zástupcov samosprávnych krajov k dobrej praxi v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete (EVVO) v tomto kalendárnom roku.
Súťaž ZELENÝ MERKÚR vstupuje do 4. ročníka

Súťaž ZELENÝ MERKÚR vstupuje do 4. ročníka

14. 11. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK a s Banskobystrickým samosprávnym krajom, po predchádzajúcich úspešných troch, ďalší ročník súťaže ZELENÝ MERKÚR.
Mimoriadnu výzvu na obnovu domov SAŽP spustí 1. decembra

Mimoriadnu výzvu na obnovu domov SAŽP spustí 1. decembra

9. 11. 2023

Mimoriadnu výzvu pre obce a mestá  postihnuté zemetrasením a veternou smršťou (krupobitím) plánuje SAŽP spustiť 1. decembra. Podmienky výzvy zverejní už 15. novembra. Žiadateľom môže byť vyplatená záloha až do výšky 7000 EUR.
Na globálnu zmenu klímy treba ísť aj lokálnymi riešeniami

Na globálnu zmenu klímy treba ísť aj lokálnymi riešeniami

2. 11. 2023

Vedeli ste, že priemerná ročná teplota na Slovensku sa za posledných 100 rokov zvýšila o 1,1 °C? Môže sa to javiť ako nízke číslo, ale aj jeden stupeň navyše dokáže zmeniť klímu natoľko, že sa u nás veľmi často striedajú obdobia dažďov, sucha a extrémnych klimatických javov, napríklad povodní a silných búrok. Popritom majú dôsledky zmeny klímy v rozličných regiónoch rozdielnu frekvenciu a intenzitu. Aj o tom je novembrová téma kampane KlímaTYzuj sa z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia.
Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

2. 11. 2023

Portál špecializovaný na analýzu dát v oblasti verejného obstarávania udelil Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. SAŽP sa tak ocitla medzi 236 verejnými obstarávateľmi, ktorí získali nadpriemerné hodnotenie A+.