Novinky

BAT FÓRUM 2023

BAT FÓRUM 2023

29. 9. 2023

V dňoch 20. – 22. 09. sa na Štrbskom Plese uskutočnilo podujatie organizované SAŽP v spolupráci s MŽP SR s názvom „Proces IPKZ v SR a v ČR (slovensko-české BAT FÓRUM 2023)“. Medzinárodného podujatia sa zúčastnili zástupcovia MŽP SR, MŽP ČR, MPO ČR, SIŽP, ČIŽP, priemyslu, ale aj akademickej obce a mimovládnych organizácií; v celkovom počte 115 účastníkov v rámci fyzickej účasti, pričom zabezpečené bolo aj online vysielanie.
Októbrová téma upozorňuje na syndróm uvarenej žaby

Októbrová téma upozorňuje na syndróm uvarenej žaby

29. 9. 2023

„Sme prvými ľuďmi žijúcimi v dobe, v ktorej hlavným rizikom pre naše prežitie sme my sami,“ na tento závažný fakt upozorňuje Rozvojový program OSN z roku 2020, podľa ktorého je dominantnou silou formujúcou našu planétu v súčasnosti ľudská činnosť. Tá ale nemusí priniesť vždy pozitívne výsledky. Neustále budovanie sídel a k nim prislúchajúca infraštruktúra ukrajujú zo zelene a biodiverzity. Extrémne prejavy počasia sú dôsledkom nadbytočných skleníkových plynov, ktoré narúšajú prirodzene sa regulujúcu zemskú klímu. Situácia, ku ktorej smerujeme je podobná syndrómu uvarenej žaby v postupne sa otepľujúcej vode. Ako tento stav môžeme - ak nie zastaviť - aspoň zmierniť?
Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy obnov dom

Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy obnov dom

28. 9. 2023

Majitelia rodinných domov, ktorí sa zapojili do tretej výzvy Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti SR už vedia, či splnili podmienky na vyplatenie príspevku až do výšky 19 000 eur. Slovenská agentúra životného prostredia ku 22. septembru posúdila všetky predložené žiadosti. V rámci troch výziev je tak spracovaných 12 383 žiadostí.
Pozvánka na konferenciu venovanú svetelnému znečisteniu a jeho vplyvu na ŽP

Pozvánka na konferenciu venovanú svetelnému znečisteniu a jeho vplyvu na ŽP

27. 9. 2023

Konferencia o mestskom životnom prostredí je organizovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Uskutoční sa vo štvrtok, 5. októbra 2023 v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.
Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

18. 9. 2023

Ako čo najdlhšie bezpečne zadržať zrážkovú vodu v sídlach, ako ju využiť na zlepšenie mikroklímy sídiel, ako ju odviesť do pôdy k rastlinám, a ako si ju „odložiť“ na suchšie časy, o tom sa rozprávali zainteresovaní odborníci a bežní užívatelia zrážkových vôd na odbornom seminári. Ten sa konal 12. 09. 2023 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.
Do najväčšej európskej kampane na podporu udržateľnej mobility sa zapája rekordný počet samospráv

Do najväčšej európskej kampane na podporu udržateľnej mobility sa zapája rekordný počet samospráv

16. 9. 2023

Slovensko sa dnes pridalo k desiatkam krajín, ktoré sa nasledujúce dni zapájajú do Európskeho týždňa mobility. Tisícky miest a obcí po celej Európe tak od 16. do 22. septembra organizujú bohatý a zaujímavý program s cieľom zvyšovať v spoločnosti povedomie o udržateľnej mobilite. Kampaň u nás vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.
Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

13. 9. 2023

Jedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu. Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.
Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

12. 9. 2023

Slovenskú agentúru životného prostredia navštívil Minister životného prostredia SR spolu s poradcom a s generálnym riaditeľom Sekcie ochrany prírody a biodiverzity. Agentúra bola jednou zo zastávok vedenia Ministerstva životného prostredia SR v rámci návštev rezortných organizácií.
Pozvánka na festival ŠIŠKA

Pozvánka na festival ŠIŠKA

10. 9. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na 25. ročník festivalu ŠIŠKA. Festival environmentálnych výučbových programov bude zameraný na ODPAD a uskutoční sa v termíne od 25. do 27. septembra v horskom hoteli Šachtička v okolí Banskej Bystrice.
Nová vzdelávacia kampaň SAŽP sa bude venovať klíme

Nová vzdelávacia kampaň SAŽP sa bude venovať klíme

7. 9. 2023

Po úspešne ukončenej kampani Zatoč s odpadom pokračuje Slovenská agentúra životného prostredia s environmentálnou výchovou a osvetou v aktuálnych témach. Od začiatku školského roka až do jeho skončenia budeme verejnosti adresovať výzvy spojené s klímou. Práve tá nás denno-denne ovplyvňuje a volá nás do akcie. Prvou výzvou z kampane klímaTYzuj bude počas septembra adoptovať si strom.
Nový projekt rozvojovej pomoci

Nový projekt rozvojovej pomoci

6. 9. 2023

Projekt rozvojovej pomoci SR SAMRS/2023/GE/1/4 “Podpora zavedenia systému triedeného zberu odpadov v Gruzínsku” získal finančnú dotáciu na implementáciu. Celková dotácia poskytnutá z programu SlovakAid je 94 578,50 EUR. Gruzínskemu partnerovi bude z toho poskytnutá čiastka 70 319,00 EUR.
UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

6. 9. 2023

Vážená záujemkyňa, vážený záujemca o príspevok na obnovu rodinného domu z Plánu obnovy,dňa 6. septembra SAŽP zverejnila dokumenty k Výzve č. 4. Formulár žiadosti a podávanie žiadostí bude spustené až 9. októbra 2023, pričom formulár žiadosti musí byť vyplnený a vygenerovaný na stránke www.obnovdom.sk. Vami zaslielané správy/dokumenty do tohto termínu tak nie sú riadne podanou žiadosťou o príspevok z Výzvy č. 4.
Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasu či batériové úložiská

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasu či batériové úložiská

5. 9. 2023

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ohlásili ďalšiu výzvu Obnov dom. V poradí štvrtá výzva bude zverejnená 6. septembra, žiadosti možno podávať od 9. októbra. V rámci nového kola sa zjednodušili kritériá a naopak, rozšíril záber aktivít, ktoré možno financovať zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti. Podľa envirorezortu je znižovanie energetickej náročnosti domov významnou súčasťou riešenia klimatickej zmeny, energetickej bezpečnosti krajiny, podpory nových pracovných miest, lokálnych firiem a zároveň konkrétnou pomocou pre domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.
Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

5. 9. 2023

Pri príležitosti rokovania zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici bola predstavená odborná, populárno-náučná publikácia Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia.
Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

4. 9. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia je prevádzkovateľom webového sídla www.zelenehospodarstvo.sk. Informačná platforma Zelené hospodárstvo poskytuje podnikateľským subjektom, samosprávam a neziskovým organizáciám bezplatný priestor na prezentáciu ich zelených riešení, resp. riešení z oblasti obehového hospodárstva.