Novinky

Úvodné stretnutie projektu TRANSCEND

Úvodné stretnutie projektu TRANSCEND

24. 2. 2023

V dňoch 15. – 16. februára sa zástupcovia odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia zúčastnili na úvodnom stretnutí projektu TRANSCEND (Transformational and Robust Adaptation to Water Scarcity under Deep Uncertainty) v španielskej Salamance.
Z papiera do praxe

Z papiera do praxe

15. 2. 2023

Približne pred rokom bol v SAŽP po dlhodobej snahe odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania  a osvety prijatý Ekokódex zamestnanca. Za uplynulé obdobie sme dynamicky pracovali na uvedení časti zásad environmentálneho správania z kódexu do praxe.
Prihláste svoju obec do Dediny roka 2023!

Prihláste svoju obec do Dediny roka 2023!

14. 2. 2023

V úvode nového roka 2023 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 12. ročník národného ocenenia Dedina roka. Aj tento rok organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.
Európsku cenu za obnovu dediny 2022 získala rakúska obec Stadtschlaining

Európsku cenu za obnovu dediny 2022 získala rakúska obec Stadtschlaining

13. 2. 2023

Obec Stadtschlaining, Burgenland, Rakúsko, získala Európsku cenu obnovy dediny 2022 pod mottom „Budovanie mostov“. Výnimočne vysoká úroveň 21 prihlásených projektov, takmer úplne nová medzinárodná porota predznamenali novú éru hodnotenia s osobitným dôrazom na metodiku, stratégiu a cestu rozvoja. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v máji 2023 v obci Hofheimer v Bavorsku.
V Paríži sa stretli členovia pracovnej skupiny ENFORCE

V Paríži sa stretli členovia pracovnej skupiny ENFORCE

6. 2. 2023

V dňoch 26. - 27. 01. 2023 sa konalo siedme stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zameranej na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu a s tým spojenej aj nelegálnej prepravy.
Elektronika verzus dobrá kniha

Elektronika verzus dobrá kniha

2. 2. 2023

S trochou zveličenia by bolo môžné konštatovať, že každé elektrozariadenie vo svojich útrobách ukrýva hotovú baňu plnú kovov, vrátane tých vzácnych. Výnimkou nie sú ani naše smartfóny, ktoré okrem hliníka a medi obsahujú aj zlato, striebro, paládium či platinu. Hoci ide o nepatrné množstvá v stotinách gramov, v prípade miliónov smartfónov môžeme hovoriť o desiatkach kilogramov kovov. Ako s týmto elektroodpadom naložiť, a ako vôbec jeho vzniku predchádzať?
Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí

2. 2. 2023

"Je čas na obnovu mokradí“. Téma Svetového dňa mokradí, ktorý sa každoročne koná 2. februára, predstavuje snahy o zvyšovanie povedomia a porozumenia ľudí o nesmiernom význame mokradí. K dnešnému dňu bolo poškodených alebo zničených takmer 90 percent svetových mokradí. Mokrade strácame trikrát rýchlejšie ako lesy, a pritom sú domovom pre 40 percent všetkých rastlinných a živočíšnych druhov, fungujú ako zdroje vody, čistia a chránia naše pobrežie a sú najväčšími prirodzenými zásobárňami uhlíka na planéte.
Výsledky ankety NAJZAMESTNÁVATEĽ 2022 sú známe

Výsledky ankety NAJZAMESTNÁVATEĽ 2022 sú známe

29. 1. 2023

Koncom minulého roka zverejnila spoločnosť Profesia nominácie v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ za rok 2022. V kategórii „Štátna a verejná správa“ súťažilo o titul 20 nominovaných subjektov, medzi nimi aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). O víťazoch rozhodovala široká verejnosť, ktorá SAŽP posunula až do TOP 10.
Štartuje 12. ročník Dediny roka

Štartuje 12. ročník Dediny roka

18. 1. 2023

V úvode nového roka 2023 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia ďalší ročník národného ocenenia Dedina roka, nad ktorým prevzal záštitu minister Ján Budaj. V rámci neho organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.
RemTech Europe 2023

RemTech Europe 2023

16. 1. 2023

Jedna z najväčších medzinárodných konferencií v Európe zameraná na sanáciu kontaminovaných území sa bude konať vo Ferrare, v dňoch 18. – 22. septembra 2023. Počas piatich dní bude bohatý odborný program spestrený živými ukážkami vybraných spoločností s použitím patentovaných technológií či odbornými kurzmi so školiteľmi z celého sveta.
Informatívne meranie znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí škôl a gymnázií

Informatívne meranie znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí škôl a gymnázií

16. 1. 2023

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“), ktorý implementuje Ministerstvo životného prostredia SR, v novembri 2022 vyhlásil svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Výzva sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusičitého NO2 v okolí škôl. Zo 65 zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu, vybrala odborná porota 42 škôl (v rámci jedného kraja max. 6 škôl). Cieľom kampane je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou v okolí vybraných mestských alebo vidieckych škôl.
Nový rok začnime s vytriedeným a udržateľným šatníkom

Nový rok začnime s vytriedeným a udržateľným šatníkom

4. 1. 2023

Podľa dát z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky textilný odpad za rok 2018 predstavoval približne 10,6 kg na jedného obyvateľa Slovenska, spolu je to 57 721 ton odpadu z textilu a obuvi. Tento odpad putuje prevažne na skládky, prípadne do spaľovní. Nemusí však končiť len takto, oblečenie a textil je možné posunúť ďalej, vymeniť alebo zo starších vecí vyrobiť nové. Aktuálnym trendom s environmentálnym aspektom v oblasti udržateľnej módy sa venuje novoročná výzva z kampane Zatoč s odpadom, ktorej autormi sú špecialisti environmentálnej výchovy a vzdelávania zo Slovenskej agentúry životného prostredia.