Novinky

Verejný odpočet SAŽP

Verejný odpočet SAŽP

24. 5. 2024

Dňa 21.05.2024 sa v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica uskutočnil Verejný odpočet činnosti SAŽP za rok 2023 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001 s nasledovným programom:
Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

22. 5. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR pripravujú novú dotačnú schému Obnov dom mini, zameranú na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.
Pripomíname si Medzinárodný deň biodiverzity

Pripomíname si Medzinárodný deň biodiverzity

22. 5. 2024

Medzinárodný deň biodiverzity oslavuje svet už od roku 2000. Je príležitosťou pripomenúť si, aký význam má pre ľudskú spoločnosť aj planétu biodiverzita, teda prírodné bohatstvo zahrňujúce rozmanitosť všetkých génov, druhov i ekosystémov. Biologickú rozmanitosť u nás i vo svete však čoraz viac negatívne ovplyvňujú rôzne faktory. Svoj podiel na úbytku biodiverzity má aj zmena klímy.
V areáli SAŽP pribudla nová pátracia hra o klíme

V areáli SAŽP pribudla nová pátracia hra o klíme

20. 5. 2024

Pozývame verejnosť zapojiť sa do našej pátracej hry (questingu) o klíme a biodiverzite. Hra odhaľuje, že prispieť k zmierneniu zmeny klímy a tvoriť ostrovy života dokáže veľmi jednoducho aj jednotlivec sám.
V Bratislave sa stretávajú šéfovia európskych agentúr životného prostredia

V Bratislave sa stretávajú šéfovia európskych agentúr životného prostredia

16. 5. 2024

Dnes sa v Bratislave začalo 41. zasadnutie vedúcich predstaviteľov Európskej siete agentúr životného prostredia (EPA Network). Zasadnutie, ktoré trvá od 16. do 17. mája organizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vôbec prvýkrát na Slovensku. V rámci dvojdňového podujatia sa podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba stretne s výkonnou riaditeľkou Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Leenou Ylä-Mononen. Na stretnutí preberú environmentálne témy, obehové hospodárstvo a klimatickú krízu.  
Školenie MOPS v oblasti odpadového hospodárstva

Školenie MOPS v oblasti odpadového hospodárstva

15. 5. 2024

V priebehu mesiacov marec a máj sme boli oslovení obcami na východnom a južnom Slovensku o usporiadanie školení pre miestne občianske a preventívne služby (MOPS) na témy v oblasti odpadového hospodárstva.
Regionálne workshopy venované kvalite ovzdušia

Regionálne workshopy venované kvalite ovzdušia

14. 5. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími partnermi projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia pripravili na máj tri workshopy zamerané na kvalitu ovzdušia pre zástupcov samospráv z Košického, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Workshopy sa budú konať 16. 05. v Košiciach, 20. 05. v Žiline a 30. 05. v Banskej Bystrici. 
Pozvánka na Verejný odpočet činností SAŽP za rok 2023

Pozvánka na Verejný odpočet činností SAŽP za rok 2023

10. 5. 2024

Pozývame verejnosť na prezentáciu Verejného odpočtu činností Slovenskej agentúry životného prostredia za rok 2023.
Účasť SAŽP na podujatí TalentExpo 2024

Účasť SAŽP na podujatí TalentExpo 2024

7. 5. 2024

TalentExpo veda a technika 2024 bolo podujatie organizované Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Príroda nie je odpadkový kôš, upracme ju s Maxom

Príroda nie je odpadkový kôš, upracme ju s Maxom

6. 5. 2024

Jarné obdobie je vhodný čas  vyčistiť prírodu, obľúbené prechádzkové miesto či okolie domu. Zapojte sa do jarného upratovania s Maxom, ku ktorému opäť vyzývajú kolegovia z odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP.
Ministerstvu životného prostredia sa podarilo zachrániť Nórske granty

Ministerstvu životného prostredia sa podarilo zachrániť Nórske granty

2. 5. 2024

Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Dropie v Zemianskej Olči sa postupne mení na moderné ekocentrum, ktoré bude prínosom pre odborníkov aj širokú verejnosť. Na jeho rozvoj bol vyhradený jeden milión eur z Nórskych grantov. Nečinnosťou bývalého vedenia SAŽP však toto environmentálne stredisko takmer prišlo o peniaze, ktoré sa mali využiť na projekty do konca apríla 2024.
Ostrovy života

Ostrovy života

2. 5. 2024

Biologická rozmanitosť – biodiverzita na Slovensku sa vzhľadom na pestrú škálu biotopov vyznačuje vysokým počtom druhov rastlín a živočíchov. Na našom území bolo doposiaľ popísaných viac ako 11 200 druhov rastlín a viac ako 28 800 druhov živočíchov. Napriek uvedeným číslam, čelíme faktu, že z mnohých druhov z roka na rok ubúda (lastovička domová, mak vlčí), a mnohé sa úplne vytrácajú (nevädza poľná, korytnačka močiarna). 
Pozvánka na informačný webinár zameraný na EU Ecolabel

Pozvánka na informačný webinár zameraný na EU Ecolabel

29. 4. 2024

Informačný webinár je zameraný na Environmentálnu značku EÚ - EU Ecolabel a požiadavky súvisiace s napĺňaním Európskej zelenej dohody a ďalšími politikami súvisiacimi s udržateľnou spotrebou a výrobou. Podujatie sa uskutoční 23. mája o 15.00 hod.
Návšteva členov poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Korňa

Návšteva členov poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Korňa

25. 4. 2024

Obec Korňa (okres Čadca) navštívili dňa 22. apríla 2024 členovia hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny. Kysucká obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži potom, čo získala titul v národnom ocenení Dedina roka 2023.
Envirotázniky 2024 - vyhlásenie výsledkov

Envirotázniky 2024 - vyhlásenie výsledkov

25. 4. 2024

Máme za sebou XVIII. ročník súťaže EnvirOtázniky, ktorý sa uskutočnil  od 26. marca do 10. apríla 2024. Témou aktuálneho ročníka bola voda a ovzdušie. Pre žiakov 2. stupňa základných škôl bolo pripravených 7 okruhov a 40 otázok.