Novinky

Jedenástka slovenských miest zabojuje o titul ENVIROMESTO 2023

Jedenástka slovenských miest zabojuje o titul ENVIROMESTO 2023

13. 6. 2023

Aktuálny 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 prilákal k účasti jedenásť mestských samospráv z celého Slovenska: Banská Bystrica, Bardejov, Handlová, Krupina, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Piešťany, Prešov, Púchov, Vrútky a Žilina. Mestá teraz čaká posudzovanie prihlášok národnou hodnotiacou komisiou, ktorá rozhodne o ich umiestnení počas leta.
Štartuje ďalší ročník kampane v prospech udržateľnej mobility

Štartuje ďalší ročník kampane v prospech udržateľnej mobility

8. 6. 2023

Po ukončení registrácie do kampane Do práce na bicykli je tu ďalšia možnosť, ako podnietiť zmenu správania obyvateľov v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Od dnešného dňa majú samosprávy, verejné aj mimovládne organizácie jedinečnú príležitosť prihlásiť sa do Európskeho týždňa mobility a týmto spôsobom predstaviť aktivity nielen v prospech zlepšovania udržateľných foriem dopravy, ale aj v prospech zlepšovania kvality života obyvateľov. Témou tohtoročnej kampane je SAVE ENERGY - ŠETRI ENERGIU.
Pripomíname si Svetový deň životného prostredia

Pripomíname si Svetový deň životného prostredia

5. 6. 2023

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia si Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pestrý program. Jeho súčasťou sú podujatia pre verejnosť a školy v hlavnom sídle v Banskej Bystrici, ale aj v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Všetky aktivity spája spoločný cieľ - vzdelávať verejnosť a zvyšovať jej záujem o životné prostredie.
Čo priniesla konferencia Predchádzanie vzniku odpadu 2023?

Čo priniesla konferencia Predchádzanie vzniku odpadu 2023?

5. 6. 2023

Účastníci konferencie si odniesli množstvo nových informácií, podnetov, pohľadov a skúseností celkovo od 18tich rečníkov, zastupujúcich nielen široké spektrum inštitúcií či súkromného sektora (štátna správa, samospráva, škola, firmy, neziskové organizácie, občianske združenia), ale aj predstaviteľov domácností, ktorí neúnavne apelujú na potrebu uvedomenia a zmeny správania jednotlivcov pri znižovaní množstva vytváraného odpadu a predostierajú riešenia podopreté vlastnými skúsenosťami.
Jednorazové plasty nie sú (eko)LOGICKÉ

Jednorazové plasty nie sú (eko)LOGICKÉ

2. 6. 2023

Ročne sa do obehu dostane až 100 miliárd igelitových tašiek. Veľká väčšina z nich sa použije iba raz na zhruba 20 minút. Kvôli takej krátkej dobe vyjde doslova nazmar nielen ľudská práca, ale aj energie a prírodné zdroje. Jednorazové plasty predstavujú veľkú hrozbu pre životné prostredie, pretože sa rozkladajú na mikroplasty. Tie sa nachádzajú doslova všade –  v ovzduší, riekach, moriach, v telách živočíchov aj v tele človeka. Skúsme preto povedať jasné „NIE“ igelitovým taškám a jednorazovým vrecúškam na pečivo či ovocie, a takýmto spôsobom znížiť množstvo plastových obalov. Bude to nielen ekologické, ale aj logické...
Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym zmenám v legislatíve

Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym zmenám v legislatíve

30. 5. 2023

V dňoch 24. – 25. 05. 2023 sa v Demänovskej doline, v Jasnej, uskutočnil seminár k zmenám v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva. Seminár bol prioritne určený zamestnancom štátnej vodnej správy. Jeho cieľom bola vzájomná výmena skúseností a konzultácie medzi výkonnými orgánmi štátnej správy a samotnými tvorcami legislatívy k uplatňovaniu v súčasnosti platných ustanovení novelizovaného zákona o vodách a s ním súvisiacich predpisov.
Závery z medzinárodnej konferencie venovanej zmene klímy

Závery z medzinárodnej konferencie venovanej zmene klímy

29. 5. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, WWF (Svetovým fondom na ochranu prírody), Slovenským rybárskym zväzom, VODA&RYBY, n.o. a Slovenskou limnologickou spoločnosťou pripravila medzinárodnú konferenciu venovanú zmene klímy a rmanažmentu rizík.
Výsledky 27. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet

Výsledky 27. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet

26. 5. 2023

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.
Hypericum 2023 o mokradiach Žitného ostrova

Hypericum 2023 o mokradiach Žitného ostrova

26. 5. 2023

V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie sa 23. mája uskutočnil 23. ročník súťaže Hypericum, ktorá sa obyčajne koná pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity.
Do národného ocenenia ENVIROMESTO sa môžu mestá prihlasovať už len pár dní

Do národného ocenenia ENVIROMESTO sa môžu mestá prihlasovať už len pár dní

25. 5. 2023

Konečným termínom pre podávanie prihlášok do národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 je 5. jún. Jeho cieľom je poukázať na potrebu zlepšovania mestského životného prostredia a zároveň oceniť samosprávy, ktoré idú príkladom. Práve táto kampaň je ideálnou príležitosťou predstaviť verejnosti a obyvateľom úsilie, ktoré slovenské mestá vyvíjajú v konkrétnych oblastiach ochrany a tvorby životného prostredia.
Stretnutie národných komisií geoparkov krajín V4

Stretnutie národných komisií geoparkov krajín V4

24. 5. 2023

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského banského múzea uskutočnilo 9. – 11. mája 2023 rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.
Kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility

Kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility

23. 5. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravila v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility. Pre záujemcov sú plánované 4 vzdelávacie workshopy, ktoré majú verejnosti priblížiť problematiku udržateľnej mobility.
Obalové dilemy v kozmetike

Obalové dilemy v kozmetike

5. 5. 2023

Doba, ktorú žijeme, núti byť človeka čistým, voňavým, upraveným, bez vrások či šedín. Zloženie kozmetických výrobkov je prísne regulované slovenskými a európskymi smernicami. Čo však s ich zvyškami a obalmi po použití? Patria do zmesového odpadu? Ako môžeme predchádzať vzniku odpadu v kategórii hygienických a čistiacich prostriedkov, radí SAŽP vo svojej májovej výzve v kampani Zatoč s odpadom.
Štartuje 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023

Štartuje 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023

4. 5. 2023

„Buďte inšpiráciou pre slovenské mestské samosprávy a prispejte tak k tvorbe lepšieho mestského životného prostredia na Slovensku.“ S touto ambíciou otvára Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023. Môžu ho získať tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Prihlášky je možné poslať elektronicky od 4. mája do 5. júna na adresu enviromesto@sazp.sk.
Podávanie žiadostí na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu je PREDĹŽENÉ

Podávanie žiadostí na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu je PREDĹŽENÉ

2. 5. 2023

Vážení žiadatelia,pre vysoký záujem o finančnú podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu, Sekretariát ZVF predlžuje termín na podanie žiadosti do 25. mája 2023.