Novinky

Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

12. 9. 2023

Slovenskú agentúru životného prostredia navštívil Minister životného prostredia SR spolu s poradcom a s generálnym riaditeľom Sekcie ochrany prírody a biodiverzity. Agentúra bola jednou zo zastávok vedenia Ministerstva životného prostredia SR v rámci návštev rezortných organizácií.
Pozvánka na festival ŠIŠKA

Pozvánka na festival ŠIŠKA

10. 9. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na 25. ročník festivalu ŠIŠKA. Festival environmentálnych výučbových programov bude zameraný na ODPAD a uskutoční sa v termíne od 25. do 27. septembra v horskom hoteli Šachtička v okolí Banskej Bystrice.
Nová vzdelávacia kampaň SAŽP sa bude venovať klíme

Nová vzdelávacia kampaň SAŽP sa bude venovať klíme

7. 9. 2023

Po úspešne ukončenej kampani Zatoč s odpadom pokračuje Slovenská agentúra životného prostredia s environmentálnou výchovou a osvetou v aktuálnych témach. Od začiatku školského roka až do jeho skončenia budeme verejnosti adresovať výzvy spojené s klímou. Práve tá nás denno-denne ovplyvňuje a volá nás do akcie. Prvou výzvou z kampane klímaTYzuj bude počas septembra adoptovať si strom.
Nový projekt rozvojovej pomoci

Nový projekt rozvojovej pomoci

6. 9. 2023

Projekt rozvojovej pomoci SR SAMRS/2023/GE/1/4 “Podpora zavedenia systému triedeného zberu odpadov v Gruzínsku” získal finančnú dotáciu na implementáciu. Celková dotácia poskytnutá z programu SlovakAid je 94 578,50 EUR. Gruzínskemu partnerovi bude z toho poskytnutá čiastka 70 319,00 EUR.
UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

6. 9. 2023

Vážená záujemkyňa, vážený záujemca o príspevok na obnovu rodinného domu z Plánu obnovy,dňa 6. septembra SAŽP zverejnila dokumenty k Výzve č. 4. Formulár žiadosti a podávanie žiadostí bude spustené až 9. októbra 2023, pričom formulár žiadosti musí byť vyplnený a vygenerovaný na stránke www.obnovdom.sk. Vami zaslielané správy/dokumenty do tohto termínu tak nie sú riadne podanou žiadosťou o príspevok z Výzvy č. 4.
Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasu či batériové úložiská

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasu či batériové úložiská

5. 9. 2023

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ohlásili ďalšiu výzvu Obnov dom. V poradí štvrtá výzva bude zverejnená 6. septembra, žiadosti možno podávať od 9. októbra. V rámci nového kola sa zjednodušili kritériá a naopak, rozšíril záber aktivít, ktoré možno financovať zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti. Podľa envirorezortu je znižovanie energetickej náročnosti domov významnou súčasťou riešenia klimatickej zmeny, energetickej bezpečnosti krajiny, podpory nových pracovných miest, lokálnych firiem a zároveň konkrétnou pomocou pre domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.
Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

5. 9. 2023

Pri príležitosti rokovania zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici bola predstavená odborná, populárno-náučná publikácia Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia.
Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

4. 9. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia je prevádzkovateľom webového sídla www.zelenehospodarstvo.sk. Informačná platforma Zelené hospodárstvo poskytuje podnikateľským subjektom, samosprávam a neziskovým organizáciám bezplatný priestor na prezentáciu ich zelených riešení, resp. riešení z oblasti obehového hospodárstva.
Vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023 - AKTUALIZÁCIA

Vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023 - AKTUALIZÁCIA

30. 8. 2023

V rámci Programu obnovy dediny (POD) pre rok 2023 sme zverejnili zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie podpory z Environmentálneho fondu. Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané aj formou listu, online je zoznam zverejený na webovom sídle POD, v časti Dotácie – Podporené žiadosti (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-pod-2023/).
Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

24. 8. 2023

Vnímate aj vo vašich sídlach problém s dopravou a mobilitou? Ako vaša samospráva či organizácie v nej pôsobiace podporujú udržateľnú a aktívnu mobilitu? Dajte o sebe vedieť všetkým a pridajte sa k Európskemu týždňu mobility – najväčšej kampani na podporu udržateľnej mobility v Európe, ktorá má už dlhé roky tradíciu aj v slovenských mestách a obciach. Témou tohto ročníka je Šetri energiu a má upozorniť na zníženie používania fosílnych palív v každodennom živote. Ak aj vaša samospráva vytvára infraštruktúru, ktorá vyzdvihuje energeticky menej náročné vozidlá a podporuje úspornejšie spôsoby dopravy, pochváľte sa a inšpirujte dobrými opatreniami aj ostatných! Na registráciu do kampane ostávajú posledné 3 týždne.
S novým školským rokom nová ponuka envirovýchovy

S novým školským rokom nová ponuka envirovýchovy

23. 8. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia dáva do pozornosti novú Ponuku environmentálnej výchovy a vzdelávania na školský rok 2023/2024.
SAŽP a CENIA sa dohodli na dlhodobej spolupráci

SAŽP a CENIA sa dohodli na dlhodobej spolupráci

22. 8. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) uzavrela dohodu o dlhodobej spolupráci s Českou informačnou agentúrou životného prostredia (CENIA). Dohoda z 9. augusta 2023 je pokračovaním predchádzajúcej čiastkovej spolupráce medzi oboma odbornými organizáciami.
Hlasujte o najkrajšiu fotografiu fotosúťaže "S vrtuľkou na cestách"

Hlasujte o najkrajšiu fotografiu fotosúťaže "S vrtuľkou na cestách"

21. 8. 2023

„S vrtuľkou na cestách“ je súťaž originálnych fotografií s motívom vrtuľky, ktorú ste si mohli jednoducho vyrobiť a vziať so sebou na prázdniny. Vrtuľku sme nazvali „Airik“ a je maskotom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej ako „Populair“).
V septembri bude vyhlásená nová výzva Obnov dom

V septembri bude vyhlásená nová výzva Obnov dom

11. 8. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov. Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Podľa ministerstva životného prostredia znižovanie energetickej spotreby hrá významnú úlohu ako pri  zmene klímy, tak aj  pri závislosti krajiny na fosílnych palivách.
Letná škola zameraná na geodáta v klimatickej zmene

Letná škola zameraná na geodáta v klimatickej zmene

7. 8. 2023

Letná škola "Geospatial Technologies for Building Resilience" bola zameraná na využitie geopriestorových technológií a pochopenie praktických nástrojov, ktoré umožňujú efektívnejšie pracovať s geodátami a využívať ich na riešenie environmentálnych problémov. Cieľovou skupinou boli profesionáli z národných agentúr a medzinárodných organizácií, zástupcovia relevantných mimovládnych organizácií a akademického sektora.