Novinky

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

18. 9. 2023

Ako čo najdlhšie bezpečne zadržať zrážkovú vodu v sídlach, ako ju využiť na zlepšenie mikroklímy sídiel, ako ju odviesť do pôdy k rastlinám, a ako si ju „odložiť“ na suchšie časy, o tom sa rozprávali zainteresovaní odborníci a bežní užívatelia zrážkových vôd na odbornom seminári. Ten sa konal 12. 09. 2023 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.
Do najväčšej európskej kampane na podporu udržateľnej mobility sa zapája rekordný počet samospráv

Do najväčšej európskej kampane na podporu udržateľnej mobility sa zapája rekordný počet samospráv

16. 9. 2023

Slovensko sa dnes pridalo k desiatkam krajín, ktoré sa nasledujúce dni zapájajú do Európskeho týždňa mobility. Tisícky miest a obcí po celej Európe tak od 16. do 22. septembra organizujú bohatý a zaujímavý program s cieľom zvyšovať v spoločnosti povedomie o udržateľnej mobilite. Kampaň u nás vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.
Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

13. 9. 2023

Jedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu. Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.
Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

12. 9. 2023

Slovenskú agentúru životného prostredia navštívil Minister životného prostredia SR spolu s poradcom a s generálnym riaditeľom Sekcie ochrany prírody a biodiverzity. Agentúra bola jednou zo zastávok vedenia Ministerstva životného prostredia SR v rámci návštev rezortných organizácií.
Pozvánka na festival ŠIŠKA

Pozvánka na festival ŠIŠKA

10. 9. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na 25. ročník festivalu ŠIŠKA. Festival environmentálnych výučbových programov bude zameraný na ODPAD a uskutoční sa v termíne od 25. do 27. septembra v horskom hoteli Šachtička v okolí Banskej Bystrice.
Nová vzdelávacia kampaň SAŽP sa bude venovať klíme

Nová vzdelávacia kampaň SAŽP sa bude venovať klíme

7. 9. 2023

Po úspešne ukončenej kampani Zatoč s odpadom pokračuje Slovenská agentúra životného prostredia s environmentálnou výchovou a osvetou v aktuálnych témach. Od začiatku školského roka až do jeho skončenia budeme verejnosti adresovať výzvy spojené s klímou. Práve tá nás denno-denne ovplyvňuje a volá nás do akcie. Prvou výzvou z kampane klímaTYzuj bude počas septembra adoptovať si strom.
Nový projekt rozvojovej pomoci

Nový projekt rozvojovej pomoci

6. 9. 2023

Projekt rozvojovej pomoci SR SAMRS/2023/GE/1/4 “Podpora zavedenia systému triedeného zberu odpadov v Gruzínsku” získal finančnú dotáciu na implementáciu. Celková dotácia poskytnutá z programu SlovakAid je 94 578,50 EUR. Gruzínskemu partnerovi bude z toho poskytnutá čiastka 70 319,00 EUR.
UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

6. 9. 2023

Vážená záujemkyňa, vážený záujemca o príspevok na obnovu rodinného domu z Plánu obnovy,dňa 6. septembra SAŽP zverejnila dokumenty k Výzve č. 4. Formulár žiadosti a podávanie žiadostí bude spustené až 9. októbra 2023, pričom formulár žiadosti musí byť vyplnený a vygenerovaný na stránke www.obnovdom.sk. Vami zaslielané správy/dokumenty do tohto termínu tak nie sú riadne podanou žiadosťou o príspevok z Výzvy č. 4.
Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasu či batériové úložiská

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasu či batériové úložiská

5. 9. 2023

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ohlásili ďalšiu výzvu Obnov dom. V poradí štvrtá výzva bude zverejnená 6. septembra, žiadosti možno podávať od 9. októbra. V rámci nového kola sa zjednodušili kritériá a naopak, rozšíril záber aktivít, ktoré možno financovať zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti. Podľa envirorezortu je znižovanie energetickej náročnosti domov významnou súčasťou riešenia klimatickej zmeny, energetickej bezpečnosti krajiny, podpory nových pracovných miest, lokálnych firiem a zároveň konkrétnou pomocou pre domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.
Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

5. 9. 2023

Pri príležitosti rokovania zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici bola predstavená odborná, populárno-náučná publikácia Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia.
Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

4. 9. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia je prevádzkovateľom webového sídla www.zelenehospodarstvo.sk. Informačná platforma Zelené hospodárstvo poskytuje podnikateľským subjektom, samosprávam a neziskovým organizáciám bezplatný priestor na prezentáciu ich zelených riešení, resp. riešení z oblasti obehového hospodárstva.
Vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023 - AKTUALIZÁCIA

Vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023 - AKTUALIZÁCIA

30. 8. 2023

V rámci Programu obnovy dediny (POD) pre rok 2023 sme zverejnili zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie podpory z Environmentálneho fondu. Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané aj formou listu, online je zoznam zverejený na webovom sídle POD, v časti Dotácie – Podporené žiadosti (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-pod-2023/).
Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

24. 8. 2023

Vnímate aj vo vašich sídlach problém s dopravou a mobilitou? Ako vaša samospráva či organizácie v nej pôsobiace podporujú udržateľnú a aktívnu mobilitu? Dajte o sebe vedieť všetkým a pridajte sa k Európskemu týždňu mobility – najväčšej kampani na podporu udržateľnej mobility v Európe, ktorá má už dlhé roky tradíciu aj v slovenských mestách a obciach. Témou tohto ročníka je Šetri energiu a má upozorniť na zníženie používania fosílnych palív v každodennom živote. Ak aj vaša samospráva vytvára infraštruktúru, ktorá vyzdvihuje energeticky menej náročné vozidlá a podporuje úspornejšie spôsoby dopravy, pochváľte sa a inšpirujte dobrými opatreniami aj ostatných! Na registráciu do kampane ostávajú posledné 3 týždne.
S novým školským rokom nová ponuka envirovýchovy

S novým školským rokom nová ponuka envirovýchovy

23. 8. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia dáva do pozornosti novú Ponuku environmentálnej výchovy a vzdelávania na školský rok 2023/2024.
SAŽP a CENIA sa dohodli na dlhodobej spolupráci

SAŽP a CENIA sa dohodli na dlhodobej spolupráci

22. 8. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) uzavrela dohodu o dlhodobej spolupráci s Českou informačnou agentúrou životného prostredia (CENIA). Dohoda z 9. augusta 2023 je pokračovaním predchádzajúcej čiastkovej spolupráce medzi oboma odbornými organizáciami.