Novinky

Až pol milióna eur na envirovýchovu dostanú slovenské školy

Až pol milióna eur na envirovýchovu dostanú slovenské školy

23. 7. 2024

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica VI. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF). Vďaka dotáciám zo Zeleného vzdelávacieho fondu vzniknú na našich školách ďalšie zážitkové prírodovedné učebne, komunitné záhrady a zelené oázy. Školy využívajú financie aj na edukáciu o faune a flóre, či o význame včiel a hmyzu pre ekosystém. Za obdobie fungovania výzvy bolo podporených až 273 projektov. 
Prijímanie žiadostí do Obnov dom mini je oddnes spustené

Prijímanie žiadostí do Obnov dom mini je oddnes spustené

19. 7. 2024

Domácnosti s nízkymi príjmami v Banskobystrickom a Košickom kraji, ktoré ohrozuje energetická chudoba, môžu od dnešného dňa požiadať o finančný príspevok až do výšky 10 000 EUR na obnovu domu. 
Na stretnutí k príprave projektu LIFE NatAdapt SK sa stretlo päť pilotných miest

Na stretnutí k príprave projektu LIFE NatAdapt SK sa stretlo päť pilotných miest

18. 7. 2024

Mestá Brezno, Partizánske, Púchov, Zvolen a Žilina pod odbornou koordináciou Ministerstva životného prostredia a Slovenskej agentúry životného prostredia sa pokúsia uspieť v medzinárodnej konkurencii a získať 17 miliónov eur na projekty adaptácie na zmenu klímy. 
Nové nástroje informovania o problematike adaptácie na zmenu klímy

Nové nástroje informovania o problematike adaptácie na zmenu klímy

11. 7. 2024

Stávame sa svedkami čoraz častejšie sa vyskytujúcich nepriaznivých javov, ako sú výskyt intenzívnych búrok spojených s krupobitím, silným vetrom, lokálnymi povodňami ale aj extrémnymi horúčavami a suchom. Ide o javy, ktoré sa každého z nás bezprostredne dotýkajú, majú vplyv na naše zdravie, kvalitu života a v neposlednom rade aj na majetok. 
Hurá prázdniny!

Hurá prázdniny!

10. 7. 2024

Prvá prázdninová sobota sa pre nás niesla už v tradičnom duchu – opäť sme sa zúčastnili podujatia Hurá prázdniny, ktoré sa konalo už trinásty krát a je v návštevnosti považované za najväčšie podujatie v Banskobystrickom kraji venované deťom.
Historický úspech pre slovenský vidiek: Korňa a Čičmany získali strieborné ocenenie v Európskej cene obnovy dediny 2024

Historický úspech pre slovenský vidiek: Korňa a Čičmany získali strieborné ocenenie v Európskej cene obnovy dediny 2024

9. 7. 2024

V celoeurópskej súťaži sme mali dve želiezka v ohni a obe dvadsaťčlennú hodnotiacu komisiu mimoriadne zaujali. Korňa a Čičmany sa umiestnili v striebornej kategórii prestížnej Európskej ceny obnovy dediny 2024 (Europäischen Dorferneuerungspreis 2024). Porota hodnotila 21 obcí z celej Európy. 
Schvaľovanie žiadostí na obnovu domov sme zvýšili sedemnásobne

Schvaľovanie žiadostí na obnovu domov sme zvýšili sedemnásobne

28. 6. 2024

Vďaka odbornému manažmentu a zefektívneniu procesov zintenzívnila Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá zastrešuje obnovu starších rodinných domov financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR, schvaľovanie žiadostí o platbu až sedemnásobne. Kým k decembru 2023 bolo vyplatených iba niečo cez 100 žiadostí o platbu za vyše 1,3 milióna eur, k dnešnému dňu ich je vyše 700 v hodnote takmer 9,5 milióna eur.
SAŽP pripravuje Európsky týždeň mobility. Témou je verejný priestor pre všetkých. Inštitúcie sa môžu registrovať

SAŽP pripravuje Európsky týždeň mobility. Témou je verejný priestor pre všetkých. Inštitúcie sa môžu registrovať

28. 6. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia vyzýva slovenské samosprávy a inštitúcie zapojiť sa do celoeurópskej kampane pre podporu a propagáciu udržateľnej mestskej mobility EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) 2024. Hlavné podujatie sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a vyvrcholí obľúbeným Dňom bez áut. 
Návšteva členov súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Čičmany

Návšteva členov súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Čičmany

20. 6. 2024

Obec Čičmany (okres Žilina) navštívili dňa 18. júna 2024 členovia hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny. 
Pozývame vás na minisériu prednášok pre študentov stredných škôl na rôzne environmentálne témy

Pozývame vás na minisériu prednášok pre študentov stredných škôl na rôzne environmentálne témy

19. 6. 2024

Venovať sa budeme téme cirkulárna ekonomika a environmentálne označovanie produktov. Prednášať vám budú Mgr. Lucia Demovičová a Mgr. Dominika Lorencová zo Slovenskej agentúry životného prostredia, odbor environmentálneho manažérstva. 
Kontrolný deň SAŽP

Kontrolný deň SAŽP

19. 6. 2024

Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP), rezortnú organizáciu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), navštívil v utorok 18. júna 2024 Marek Chovan, generálny tajomník služobného úradu ministerstva (GTSÚ). Dôvodom jeho návštevy bol kontrolný deň SAŽP. GTSÚ si prezrel priestory sídla agentúry v Banskej Bystrici, v ktorej sa nachádzajú kľúčové sekcie: environmentalistiky a environmentálnej informatiky, pričom bolo zhodnotené, že časť sídla SAŽP (hlavne stará budova) si vyžaduje nevyhnutnú rekonštrukciu priestorov. 
Svetový deň životného prostredia budeme oslavovať celý jún

Svetový deň životného prostredia budeme oslavovať celý jún

5. 6. 2024

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila pestrý a zaujímavý program. So žiakmi, verejnosťou a  priaznivcami životného prostredia si jeho význam pripomenieme prostredníctvom rôznych podujatí a aktivít. Odkaz tohto dňa budeme oslavovať počas celého mesiaca.
Kampaň KlímaTYzuj sa ukončí júnová výzva

Kampaň KlímaTYzuj sa ukončí júnová výzva

4. 6. 2024

Žijeme v rýchlom a konzumnom svete, ktorý je charakteristický nadmernou spotrebou takmer vo všetkom. Vráťme sa na chvíľu len o pár rokov späť – spomeňme si na koronakrízu a život počas nej. Korona nás spomalila a ukázala nám, že k životu potrebujeme oveľa menej, ako sme si dovtedy mysleli (zdravie, rodinu, základné suroviny na prežitie v izolácii). Priniesla nádej, že svet už nebude ako pred tým. Želanie, že si ako ľudstvo uvedomíme pravú podstatu bytia a znížime konzumné tlaky na prírodné zdroje a ekosystémy. Krátko po korone však môžeme povedať, že opak je pravdou. Kolotoč sa rozkrútil ešte rýchlejšie, akoby chcel dobehnúť, čo zameškal. 
Pripravujeme 3. ročník Festivalu Zeme

Pripravujeme 3. ročník Festivalu Zeme

30. 5. 2024

Tretí ročník interaktívneho outdoorového podujatia pre školy a verejnosť sa uskutoční 6. - 7. júna v Banskej Bystrici. Počas dvoch dní je pripravený pestrý program so širokým výberom environmentálnych aktivít v prírode, ale aj v kinosále.
Vidieť vodu inak

Vidieť vodu inak

29. 5. 2024

Prečo sú európske vodné systémy pod čoraz väčším tlakom? Ako môžeme všetci spolupracovať na zmene spôsobu, akým sa s vodou hospodári, ako ju využívame a ako si ju vážime? Prečo musíme chrániť prírodu a ekosystémy, ktoré sú jadrom vodného cyklu? Získajme prehľad o riešeniach, ktorých môžeme byť všetci súčasťou.