Novinky

Deň Zeme si pripomenieme pestrým programom

Deň Zeme si pripomenieme pestrým programom

22. 4. 2024

Deň Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla, si už tradične pripomenie aj Slovenská agentúra životného prostredia, a to viacerými na seba nadväzujúcimi aktivitami v Banskej Bystrici i v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Väčšina z nich sa uskutoční v spolupráci so žiakmi, dobrovoľníkmi a verejnosťou.
Participatívne stretnutie v Púchove

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Trestné oznámenie na bývalé vedenie envirorezortu

Trestné oznámenie na bývalé vedenie envirorezortu

16. 4. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia podala na Národnú agentúru Prezídia Policajného zboru trestné oznámenie vo veci dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. 
Vieme, čo jeme?

Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.
Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

19. 3. 2024

Na stránke Living Lab Dropie je od 19. marca 2024 zverejnená séria online workshopov pre samosprávy s cieľom vzdelávať a rozširovať povedomie o adaptačných a mitigačných opatreniach pre zmenu klímy medzi miestnymi aktérmi v  samosprávach, ale tiež medzi laickou verejnosťou.
Nakupujem, teda som

Nakupujem, teda som

4. 3. 2024

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy. Obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň.
SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

28. 2. 2024

V Bratislave sa konal Circular Summit po prvý raz v histórii. V priestoroch Mlynice sa stretlo až 240 účastníkov, prebiehalo 5 inšpiratívnych panelových diskusií a 4 podnetné workshopy. V programe mala zastúpenie aj SAŽP prostredníctvom workshopu o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý viedol odbor environmentálneho manažérstva v spolupráci s Circular Shield. Účastníci sa oboznámili s možnosťami, podmienkami a výhodami zeleného verejného obstarávania, ako aj súvisiacim environmentálnym značením, pričom si rozšírili rozhľad o širokú škálu príkladov z praxe.
Projekt KLÍMA BEST má výsledky, ktoré sú dostupné pre každého

Projekt KLÍMA BEST má výsledky, ktoré sú dostupné pre každého

21. 2. 2024

Cieľom projektu KLÍMA BEST bolo informovať, inšpirovať a mobilizovať verejnosť i rôzne cieľové skupiny k jednoduchým a efektívnym opatreniam pre ozdravenie klímy v nadchádzajúcom desaťročí, ktoré bude kľúčové. Správnou kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení na báze bilaterálnej spolupráce s partnermi z Nórska sme spoločne prispeli k zvýšeniu povedomia o klimatickej gramotnosti obyvateľov Slovenskej republiky.
EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

19. 2. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 sme preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania. Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte.
Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

13. 2. 2024

V dňoch 2. - 6. februára 2024 sa konalo ôsme stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu a s tým spojenej aj nelegálnej prepravy. 
Certifikácia v envirovýchove

Certifikácia v envirovýchove

5. 2. 2024

Môže envirovýchovu poskytovať každý? Čo je a čo už nie je envirovýchova? Ako vyzerá, keď sa robí kvalitne? Odpovede na tieto otázky prináša systém certifikácie poskytovateľov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorý nastavuje štandardy pre existujúce a návod pre budúce subjekty pôsobiace v envirovýchove. Manažérom dáva signál, kam smerovať svoju materiálnu či finančnú podporu. Širokej a školskej verejnosti umožňuje zorientovať sa v ponuke aktivít a služieb v tejto oblasti a vybrať si tie kvalitné. 
Krotíme plytvanie energiami na pracovisku

Krotíme plytvanie energiami na pracovisku

1. 2. 2024

Pobyt v budovách a tepelný komfort na pracoviskách úzko súvisí so zmenou klímy. Spotreba energie na zabezpečenie ideálnej teploty negatívne prispieva emisiami skleníkových plynov k jej zmene. Zmena klímy zasa svojím extrémnym počasím vplýva na vnútornú klímu v budovách, a teda aj na našu pohodu a zdravie. Ako tento nekonečný kolobeh zastaviť? Niekoľko tipov ponúka vzdelávacia kampaň KlímaTYzuj, ktorej autorom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).
Súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny

Súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny

9. 1. 2024

Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) vyhlásilo súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny s mottom „V ústrety budúcnosti“.  Toto ocenenie je  sprevádzané zámerom objaviť predovšetkým výrazné a príkladné procesy pri rozvoji a obnove vo vidieckych komunitách a odmeniť ich na základe vybraných hlavných projektov. Sú pritom zohľadňované príslušné východiskové podmienky, ekonomický a sociálno-kultúrny kontext, ako aj normy špecifické pre danú krajinu a jej osobitosti.
Kombináciou dopravy k lepšiemu ovzdušiu

Kombináciou dopravy k lepšiemu ovzdušiu

9. 1. 2024

Najviditeľnejší boom zažíva u nás za posledné roky individuálna cestná doprava, na čele s osobnými autami. Pred 100 rokmi bolo pritom auto raritou, dnes je však spotrebným tovarom. Najmä osobná automobilová doprava sa rýchlo stala dominantnou, autám sa prispôsobujú verejné, mestské a obecné priestory, aj medzimestská infraštruktúra, ktorá ovplyvňuje celkový ráz a rozdelenie krajiny. Týmto spôsobom sa tieto priestory stávajú menej využívateľné širokou verejnosťou. Okrem toho individuálna cestná doprava vplýva na životné podmienky obyvateľov sídel, ovzdušie, okolité ekosystémy a prispieva k zmene klímy.