Novinky

RE/ŠTART ENVIRÓZY

RE/ŠTART ENVIRÓZY

 • 07.10.2019 09:29

Slovenská agentúra životného prostredia pravidelne inovuje svoju ponuku v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Niekoľkým zmenami prešiel počas svojej existencie aj školský...

ENVIROSPEKTRUM 2019 s farbou a vôňou jesene

ENVIROSPEKTRUM 2019 s farbou a vôňou jesene

 • 03.10.2019 10:57

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila 1. októbra 2019 už tretie kolo národnej fotografickej súťaže Envirospektrum na tému Jeseň obdobie farieb, vôní a chutí.

ENVIROMESTOM 2019 je KEŽMAROK

ENVIROMESTOM 2019 je KEŽMAROK

 • 03.10.2019 16:28

Laureátom súťaže ENIROMESTO 2019, ktorej hlavným cieľom je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä...

Zelený vzdelávací fond úspešný aj v druhom ročníku

Zelený vzdelávací fond úspešný aj v druhom ročníku

 • 30.09.2019 09:10

Envirorezort už prostredníctvom Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) podporil 50 projektov tretieho sektora zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V jeho druhom kole bolo...

Certifikát envirovýchovných organizácií má garantovať kvalitu poskytovaných služieb

Certifikát envirovýchovných organizácií má garantovať kvalitu poskytovaných služieb

 • 24.09.2019 11:55

Najdôležitejšie pre pripravovaný systém certifikácie je nastavenie kritérií kvality pre činnosť a služby environmentálnej výchovy, ktoré budú slúžiť ako návod a súčasne nástroj...

ETM 2019:Bezpečne pešo a na bicykli

ETM 2019:Bezpečne pešo a na bicykli

 • 30.09.2019 14:21

Slovensko opäť pozitívne zareagovalo na Európsky týždeň mobility 2019 (16. – 22. september), do ktorého sa tento rok zapojilo 50 krajín s vyše 3000 mestami. Tie prijali výzvu Prejdime sa...

Dedinou roka 2019 je Papradno

Dedinou roka 2019 je Papradno

 • 09.09.2019 07:45

V jubilejnom 10. ročníku národnej súťaže Dedina roka 2019 zvíťazila obec Papradno (okres Považská Bystrica), ktorá najkomplexnejšie naplnila jej princípy a požiadavky spomedzi 23...

Informačný deň venovaný správnym zásadám vykurovania

Informačný deň venovaný správnym zásadám vykurovania

 • 05.09.2019 11:04

SAŽP vás pozýva 27. septembra na ďalší z informačných dní venovaných správnym zásadám vykurovania do Tvrdošína.

Vykroč s nami na zelenú

Vykroč s nami na zelenú

 • 05.09.2019 08:46

Je slogan, ktorým chce odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania (OEVV) SAŽP upútať pozornosť žiakov, učiteľov ale aj širšej verejnosti na jeho aktivity. V školskom roku 2019/2020...

SAŽP pozýva na medzinárodnú konferenciu Zmena klímy 2019

SAŽP pozýva na medzinárodnú konferenciu Zmena klímy 2019

 • 21.08.2019 10:15

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutoční...

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

 • 27.09.2019 07:25

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vás pozývajú na X. ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna...

Stavajú na skúsenostiach pri budovaní udržateľnej Európy

Stavajú na skúsenostiach pri budovaní udržateľnej Európy

 • 09.08.2019 10:54

Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) si pripomenuli 25 rokov činnosti v oblasti európskeho životného prostredia a...

Ochrana vodných zdrojov 2O19 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

Ochrana vodných zdrojov 2O19 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

 • 20.06.2019 09:11

Voda je jedinečný a nenahraditeľný prírodný zdroj, ktorý vyžaduje našu ochranu aj v súvislosti s náročnými výzvami súvisiacimi s dopadmi zmeny klímy. Táto myšlienka dominovala v...

Štafeta odovzdaná, ďalej nás spája výzva: Prejdime sa spolu!

Štafeta odovzdaná, ďalej nás spája výzva: Prejdime sa spolu!

 • 19.06.2019 10:37

Envirorezort prevzal včera (18. júna 2019) od Ministerstva dopravy a výstavby SR štafetu organizácie kampaní zameraných na udržateľnú mobilitu. Národný cyklokordinátor Peter Klučka ju za...

Ochrana vodných zdrojov 2O19

Ochrana vodných zdrojov 2O19

 • 14.06.2019 12:52

Slovenská agentúra životného prostredia organizačne zastrešuje medzinárodnú konferenciu Ochrana vodných zdrojov 2019 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode, ktorá sa...

Aktívne spôsoby dopravy sú rozhodujúce pre budúcnosť našich miest

Aktívne spôsoby dopravy sú rozhodujúce pre budúcnosť našich miest

 • 14.06.2019 09:44

Ich význam pre naše mesta a kvalitu života v nich potvrdzuje aj smerovanie najznámejších kampaní na Slovensku zameraných na udržateľnú mobilitu. Kampaň Ministerstva dopravy a výstavby SR...

Súťaž Skutok pre mokraď vyhrali Hôrčatá

Súťaž Skutok pre mokraď vyhrali Hôrčatá

 • 05.06.2019 14:50

Záverečnú sprievodnú súťaž školského programu Na túru s Naturou – Skutok pre mokraď vyhrala prieskumná skupina Hôrčatá zo Základnej školy v obci Hôrka. Odbornú porotu zaujala ...

SAŽP aktívne oslávi Svetový deň životného prostredia

SAŽP aktívne oslávi Svetový deň životného prostredia

 • 04.06.2019 11:52

Slovenská agentúra životného prostredia má pri tejto príležitosti naplánovaných v júni množstvo envirovýchovných, vzdelávacích a osvetových aktivít.

SAŽP opäť podporí Dni energie a ekológie

SAŽP opäť podporí Dni energie a ekológie

 • 04.06.2019 09:43

Slovenská agentúra životného prostredia odprezentuje svoje aktivity a činnosti počas podujatia v Banskej Bystrici, ktoré je naplánované na štvrtok (6. máj 2019) od 11.00 do 17.00 hod....

Pozvánka na Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

Pozvánka na Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

 • 31.05.2019 13:58

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných...