Novinky

Envirorezort spúšťa ďalšie kolo Zeleného vzdelávacieho fondu

Envirorezort spúšťa ďalšie kolo Zeleného vzdelávacieho fondu

 • 11.10.2019 10:33

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dnes (11. októbra 2019) ďalšiu výzvu na podporu envirovzdelávacích projektov. Spustilo v poradí už 3. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu...

ZÁVEREČNÝ MÍTING K PROJEKTU ENI SEIS II

ZÁVEREČNÝ MÍTING K PROJEKTU ENI SEIS II

 • 10.10.2019 15:18

V uplynulých dňoch prebehol dvojdňový záverečný míting projektu ENI SEIS II. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Európskej environmentálnej agentúry, Ministerstva životného prostredia...

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ DEŇ K ZOSUVOM

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ DEŇ K ZOSUVOM

 • 10.10.2019 13:47

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vás pozývajú na INFORMAČNÝ DEŇ K ZOSUVOM – SÚČASNÝ STAV, SÚVISIACE...

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

 • 08.10.2019 09:52

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vás pozývajú 10.10.2019 do Žiliny na seminár Zelená infraštruktúra v sídlach miest.

RE/ŠTART ENVIRÓZY

RE/ŠTART ENVIRÓZY

 • 07.10.2019 09:29

Slovenská agentúra životného prostredia pravidelne inovuje svoju ponuku v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Niekoľkým zmenami prešiel počas svojej existencie aj školský...

ENVIROSPEKTRUM 2019 s farbou a vôňou jesene

ENVIROSPEKTRUM 2019 s farbou a vôňou jesene

 • 03.10.2019 10:57

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila 1. októbra 2019 už tretie kolo národnej fotografickej súťaže Envirospektrum na tému Jeseň obdobie farieb, vôní a chutí.

ENVIROMESTOM 2019 je KEŽMAROK

ENVIROMESTOM 2019 je KEŽMAROK

 • 03.10.2019 16:28

Laureátom súťaže ENIROMESTO 2019, ktorej hlavným cieľom je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä...

Zelený vzdelávací fond úspešný aj v druhom ročníku

Zelený vzdelávací fond úspešný aj v druhom ročníku

 • 30.09.2019 09:10

Envirorezort už prostredníctvom Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) podporil 50 projektov tretieho sektora zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V jeho druhom kole bolo...

Certifikát envirovýchovných organizácií má garantovať kvalitu poskytovaných služieb

Certifikát envirovýchovných organizácií má garantovať kvalitu poskytovaných služieb

 • 24.09.2019 11:55

Najdôležitejšie pre pripravovaný systém certifikácie je nastavenie kritérií kvality pre činnosť a služby environmentálnej výchovy, ktoré budú slúžiť ako návod a súčasne nástroj...

ETM 2019:Bezpečne pešo a na bicykli

ETM 2019:Bezpečne pešo a na bicykli

 • 30.09.2019 14:21

Slovensko opäť pozitívne zareagovalo na Európsky týždeň mobility 2019 (16. – 22. september), do ktorého sa tento rok zapojilo 50 krajín s vyše 3000 mestami. Tie prijali výzvu Prejdime sa...

Dedinou roka 2019 je Papradno

Dedinou roka 2019 je Papradno

 • 09.09.2019 07:45

V jubilejnom 10. ročníku národnej súťaže Dedina roka 2019 zvíťazila obec Papradno (okres Považská Bystrica), ktorá najkomplexnejšie naplnila jej princípy a požiadavky spomedzi 23...

Informačný deň venovaný správnym zásadám vykurovania

Informačný deň venovaný správnym zásadám vykurovania

 • 05.09.2019 11:04

SAŽP vás pozýva 27. septembra na ďalší z informačných dní venovaných správnym zásadám vykurovania do Tvrdošína.

Vykroč s nami na zelenú

Vykroč s nami na zelenú

 • 05.09.2019 08:46

Je slogan, ktorým chce odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania (OEVV) SAŽP upútať pozornosť žiakov, učiteľov ale aj širšej verejnosti na jeho aktivity. V školskom roku 2019/2020...

SAŽP pozýva na medzinárodnú konferenciu Zmena klímy 2019

SAŽP pozýva na medzinárodnú konferenciu Zmena klímy 2019

 • 21.08.2019 10:15

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutoční...

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

 • 27.09.2019 07:25

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vás pozývajú na X. ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna...

Stavajú na skúsenostiach pri budovaní udržateľnej Európy

Stavajú na skúsenostiach pri budovaní udržateľnej Európy

 • 09.08.2019 10:54

Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) si pripomenuli 25 rokov činnosti v oblasti európskeho životného prostredia a...

Ochrana vodných zdrojov 2O19 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

Ochrana vodných zdrojov 2O19 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

 • 20.06.2019 09:11

Voda je jedinečný a nenahraditeľný prírodný zdroj, ktorý vyžaduje našu ochranu aj v súvislosti s náročnými výzvami súvisiacimi s dopadmi zmeny klímy. Táto myšlienka dominovala v...

Štafeta odovzdaná, ďalej nás spája výzva: Prejdime sa spolu!

Štafeta odovzdaná, ďalej nás spája výzva: Prejdime sa spolu!

 • 19.06.2019 10:37

Envirorezort prevzal včera (18. júna 2019) od Ministerstva dopravy a výstavby SR štafetu organizácie kampaní zameraných na udržateľnú mobilitu. Národný cyklokordinátor Peter Klučka ju za...

Ochrana vodných zdrojov 2O19

Ochrana vodných zdrojov 2O19

 • 14.06.2019 12:52

Slovenská agentúra životného prostredia organizačne zastrešuje medzinárodnú konferenciu Ochrana vodných zdrojov 2019 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode, ktorá sa...

Aktívne spôsoby dopravy sú rozhodujúce pre budúcnosť našich miest

Aktívne spôsoby dopravy sú rozhodujúce pre budúcnosť našich miest

 • 14.06.2019 09:44

Ich význam pre naše mesta a kvalitu života v nich potvrdzuje aj smerovanie najznámejších kampaní na Slovensku zameraných na udržateľnú mobilitu. Kampaň Ministerstva dopravy a výstavby SR...