Novinky

Konferencia o geoinformatike v SAŽP

Konferencia o geoinformatike v SAŽP

 • 04.04.2019 15:40

SAŽP zorganizovala 28. marca konferenciu CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy. Určená bola nielen odborníkom v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a mapovania...

Lisabon, Lindau a Greater Manchester – víťazi Európskeho týždňa mobility 2018

Lisabon, Lindau a Greater Manchester – víťazi Európskeho týždňa mobility 2018

 • 26.03.2019 09:55

Európska komisia (EK) vyhlásila 22. marca 2019 v Bruseli výsledky a víťazov kampane Európskeho týždňa mobility 2018 (ETM 2018). Ocenenia (EUROPEANMOBILITYWEEK Awards) sa udeľujú...

INFORMAČNÁ PLATFORMA NA PODPORU PRECHODU NA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO UŽ AJ PRE SAMOSPRÁVY

INFORMAČNÁ PLATFORMA NA PODPORU PRECHODU NA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO UŽ AJ PRE SAMOSPRÁVY

 • 25.03.2019 09:54

Informačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo (IP ZH) je jednou z aktivít Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) k implementácii princípov obehového hospodárstva na...

Naučte sa správne zásady vykurovania

Naučte sa správne zásady vykurovania

 • 11.06.2019 13:27

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na ďalšie Informačné dni venované správnym zásadám vykurovania do Hriňovej (23. 6.) a Turzovky (24. 6).

Na podporu envirovzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

Na podporu envirovzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

 • 13.03.2019 11:40

Bezmála 171-tisíc eur si v rámci druhého ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu rozdelia organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento...

Človek a príroda smeruje do materských škôl

Človek a príroda smeruje do materských škôl

 • 11.03.2019 15:15

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila novú metodickú príručku pre učiteľov materských škôl (ďalej len MŠ) Človek a príroda, ktorú bude v priebehu kalendárneho...

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka

 • 11.03.2019 13:49

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu...

Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme

Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme

 • 11.03.2019 11:02

Osloviť touto myšlienkou najmladšiu generáciu sa rozhodol vyhlasovateľ 24. ročníka tradičnej súťaže výtvarnej a literárnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet - Ministerstvo...

Skutok pre mokraď

Skutok pre mokraď

 • 04.03.2019 10:33

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje záverečnú sprievodnú súťaž školského programu Na túru s NATUROU – Skutok pre mokraď.

Publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska

Publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska

 • 25.02.2019 10:58

Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva sa podujala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s...

Aktivuj sa a zorganizuj komunitné podujatie!

Aktivuj sa a zorganizuj komunitné podujatie!

 • 18.02.2019 11:31

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila novú kampaň #aktivujsa v rámci školského programu Enviróza, ktorý je zameraný na hľadanie a určovanie environmentálnych záťaží v...

Zima verzus jar hľadáčikom fotoaparátu

Zima verzus jar hľadáčikom fotoaparátu

 • 18.02.2019 10:34

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje spolu s organizačným garantom – Slovenskou agentúrou životného prostredia 2. kolo národnej fotografickej súťaže pre deti a mládež...

Zapojte sa do online konzultácie o environmentálnej značke EÚ

Zapojte sa do online konzultácie o environmentálnej značke EÚ

 • 11.02.2019 12:36

Spotrebitelia, držitelia licencií environmentálnej značky EÚ, maloobchodníci, zástupcovia priemyslu, do 3. marca 2019 máte možnosť zapojiť sa do online konzultácie, ktorá je súčasťou...

EnvirOtázniky preveria znalosti o problematike ovzdušia

EnvirOtázniky preveria znalosti o problematike ovzdušia

 • 08.02.2019 13:49

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje XIV. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl EnvirOtázniky, ktorej hlavná téma je zameraná...

RCBD pokračuje v školení expertov na environmentálne dohovory

RCBD pokračuje v školení expertov na environmentálne dohovory

 • 08.02.2019 09:47

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou zložkou SAŽP, organizuje v spolupráci so spojeným Sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského...

My sa nevieme sťažovať nahlas

My sa nevieme sťažovať nahlas

 • 06.02.2019 08:18

Slovenská agentúra životného prostredia je spoluvyhlasovateľom XXI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas, ktorá je zameraná na ochranu prírody a...

Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

 • 05.02.2019 12:39

Vyhlasujeme verejné pripomienkovanie návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Cementy".

Poznáme víťazov súťaže Envirospektrum 2018

Poznáme víťazov súťaže Envirospektrum 2018

 • 20.12.2018 08:31

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo spolu s organizačným garantom - Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) víťazov národnej fotografickej súťaže pre deti a mládež...

Správa o stave životného prostredia za rok 2017

Správa o stave životného prostredia za rok 2017

 • 18.12.2018 16:22

Kvalita ovzdušia na Slovensku sa zlepšuje, klesá aj podiel skládkovaného komunálneho odpadu. Napriek tomu v dôsledku zhoršenia kvality životného prostredia dochádza k zvýšenej...

Predvianočný ekodarček pre SAŽP

Predvianočný ekodarček pre SAŽP

 • 06.12.2018 09:33

Slovenská agentúra životného prostredia dostala na záver roka darček, vďaka ktorému môže ďalej znižovať svoju ekostopu - nový elektromobil Nissan LEAF. Do nášho vozového parku...