Novinky

Pozvánka na konferenciu „Inspirujme se... městy a regiony“

Pozvánka na konferenciu „Inspirujme se... městy a regiony“

 • 18.01.2018 14:23

Česká informačná agentúra životného prostredia – CENIA a Ministerstvo životného prostredia SR vás pozývajú na 10. ročník konferencie „Inspirujme se... městy a regiony", ktorá je...

Envirorezort prostredníctvom európskych peňazí podporuje triedenie komunálnych odpadov

Envirorezort prostredníctvom európskych peňazí podporuje triedenie komunálnych odpadov

 • 11.01.2018 10:45

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu s celkovou alokáciou 10 mil. eur na podporu dotrieďovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým tých, na ktoré sa...

Aká je administratívna záťaž žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z eurofondov?

Aká je administratívna záťaž žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z eurofondov?

 • 09.01.2018 12:53

Centrálny koordinačný orgán chce spoznať odpoveď na túto otázku prostredníctvom dotazníka administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z...

Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené

Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené

 • 03.01.2018 09:49

Odpadom sa stávajú pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466. Reč je o ľahkých plastových taškách, ktoré...

Informačný seminár v Nitre k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Informačný seminár v Nitre k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

 • 28.12.2017 13:36

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s...

Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

 • 21.12.2017 10:14

Ministerstvo životného prostredia SR a SAŽP v týchto dňoch vydáva sektorovú indikátorovú správu s názvom „Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?“ Zostavil...

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

 • 20.12.2017 15:58

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydáva Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2016.

MŽP zverejnilo prvú verziu envirostratégie Slovenska do roku 2030

MŽP zverejnilo prvú verziu envirostratégie Slovenska do roku 2030

 • 15.12.2017 11:02

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo prvý návrh Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 – Envirostratégia 2030. Dokument nastavuje systémové riešenia pre...

Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

 • 13.12.2017 14:57

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) od októbra 2017 prijímalo žiadosti o podporu projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V budúcom roku rozdelí po...

Európska environmentálna agentúra vyhlásila video súťaž I LIVE GREEN – Žijem zeleno

Európska environmentálna agentúra vyhlásila video súťaž I LIVE GREEN – Žijem zeleno

 • 21.12.2017 14:46

Prihláste sa do súťaže, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra (EEA) a jej sieť partnerov. Predveďte svoju kreativitu a odlíšte sa od ostatných vlastnými nápadmi v prospech...

Partnerom tretieho podujatia typu Hacathon – DanubeHack 3.0 je opäť MŽP SR a SAŽP

Partnerom tretieho podujatia typu Hacathon – DanubeHack 3.0 je opäť MŽP SR a SAŽP

 • 12.12.2017 13:26

DanubeHack 3.0 ( 16. decembra 2017 – 17. decembra 2017) bude už tretím podujatím typu Hackathon, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie fóra na stretnutie záujemcov o potenciál Otvorených...

Posterová výstava Univerzity zelenej infraštruktúry je prístupná v priestoroch SAŽP

Posterová výstava Univerzity zelenej infraštruktúry je prístupná v priestoroch SAŽP

 • 11.12.2017 13:32

Výstava posterov bola zostavená v súvislosti s realizáciou vzdelávacích seminárov pre zástupcov samospráv pod názvom Univerzita zelenej infraštruktúry. V súčasnosti sú nainštalované v...

RCBD vzdelávalo expertov ako znižovať množstvo odpadov a ako im predchádzať

RCBD vzdelávalo expertov ako znižovať množstvo odpadov a ako im predchádzať

 • 06.12.2017 13:50

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne zorganizovalo 28. - 29. novembra 2017 v Bratislave medzinárodný workshop pre krajiny strednej a východnej Európy venovaný téme znižovania...

SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

 • 29.11.2017 18:13

Slovenská agentúra životného prostredia je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr, ktorú minulý týždeň, 24. novembra, vyhlásila spolu s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej...

Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

 • 30.11.2017 16:00

Trnava získala hlavnú cenu a právo používať titul Enviromesto 2017 vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia, zodpovednému prístupu k svojim obyvateľom a...

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

 • 20.11.2017 12:09

Slovenská agentúra životného prostredia opäť organizačne zastrešuje 23. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a jej mladšiu odnož 6....

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

 • 09.11.2017 10:10

Pod názvom RYBIČKY sa do 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín zapojila dvadsaťčlenná prieskumná skupina žiakov 5.- 8. ročníkov Základnej školy Fraňa Kráľa zo Žarnovice spolu s...

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

 • 27.10.2017 14:27

Konferencia Znečistené územia 2017 sa konala v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom Plese 16. až 18. októbra 2017. Organizačne a programovo ju zastrešovalo Ministerstvo životného prostredia SR...

Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 sme vyhlásili v rámci konferencie Cyklistická doprava

Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 sme vyhlásili v rámci konferencie Cyklistická doprava

 • 26.10.2017 14:11

Kampaň Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku symbolicky uzatvorila Národná konferencia Cyklistická doprava. Prvý deň konferencie (25. október) vyvrcholil o 19.00 hod....

Podarilo sa nám vytvoriť SLOVENSKÝ ENVIROREKORD v CHVÚ Ostrovné lúky

Podarilo sa nám vytvoriť SLOVENSKÝ ENVIROREKORD v CHVÚ Ostrovné lúky

 • 24.10.2017 08:49

Na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky vďaka nemu dnes pribudlo počas Medzinárodného dňa stromov ( 20. október) 951 drevín. Popri poľných cestách v...