Novinky

ŠIŠKA 2022 o zmenách, aj tých v nás

ŠIŠKA 2022 o zmenách, aj tých v nás

 • 01.12.2022 10:32

Hovorí sa, že život je zmena. Niektoré zmeny sú pozitívne, iné nám prevrátia život naruby. Vtedy musíme zmobilizovať svoje sily a začať odznova. Nie je tomu inak ani so zmenou klímy v...

Voda je život, pripomína nový ročník súťaže Zelený svet

Voda je život, pripomína nový ročník súťaže Zelený svet

 • 25.11.2022 11:22

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa nazývame zeleným. Poslaním tejto umeleckej súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode,...

Výzva pre školy!

Výzva pre školy!

 • 24.11.2022 15:56

Vieme, čo dýchame? Poďte s nami merať znečistenie ovzdušia z dopravy v okolí vašej školy

Konferencia Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

Konferencia Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

 • 14.11.2022 12:15

V Košiciach sa 18. októbra konala konferencia zameraná na tému „Podpora biodiverzity v mestách“. Jej cieľom bolo poskytnúť odporúčania a návody na zachovanie biodiverzity v mestskom...

Seminár k atuálnym témam ochrany ovzdušia

Seminár k atuálnym témam ochrany ovzdušia

 • 11.11.2022 11:59

Dňa 24. a 25. 10. 2022 sa uskutočnil seminár k aktuálnym témam ochrany ovzdušia pre okresné úrady. Išlo už o 5. ročník podujatia.

Otvorený list predstaviteľom samospráv a občanom

Otvorený list predstaviteľom samospráv a občanom

 • 09.11.2022 12:21

Vážení spoluobčania, Na Slovensku je postavených viac ako jeden milión rodinných domov a viac ako polovica obyvateľov žije práve v nich. Neistota a vývoj cien energií nás vedú k...

Workshop Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia

Workshop Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia

 • 08.11.2022 16:33

Dňa 04. 11. 2022 sa v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave konal workshop „Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia“, ktorý organizovalo Ministerstvo...

Medzinárodná konferencia CONTAMINATED SITES nesklamala ani v roku 2022

Medzinárodná konferencia CONTAMINATED SITES nesklamala ani v roku 2022

 • 03.11.2022 13:31

V dňoch 12. až 14. októbra 2022 sa v hoteli Senec v Senci konala medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2022. Organizačne ju pripravila Slovenská agentúra životného prostredia pod...

November bez obalov

November bez obalov

 • 02.11.2022 15:31

Tvorba odpadu na Slovensku sa neustále zvyšuje, za posledné desaťročie narástla o viac ako tretinu. Podľa údajov z roku 2019 každý občan vyprodukuje priemerne 435 kg komunálneho odpadu za...

V národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility bodovali mesto Žilina, Trnavský samosprávny kraj a Metropolitný inštitút Bratislavy

V národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility bodovali mesto Žilina, Trnavský samosprávny kraj a Metropolitný inštitút Bratislavy

 • 25.10.2022 14:59

Aktuálny ročník Európskeho týždňa mobility sa môže popýšiť viacerými úspechmi a rekordnými číslami. Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mobility dokázala na...

Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 získala obec Bojná

Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 získala obec Bojná

 • 27.10.2022 12:31

Laureátom siedmeho ročníka Ceny Slovenskej republiky 2022 sa stala obec Bojná za projekt „Ku koreňom“. Ocenená bola počas slávnostného podujatia v Banskej Bystrici za dlhodobý a...

Pomoc pri financovaní obnovy rodinných domov

Pomoc pri financovaní obnovy rodinných domov

 • 19.10.2022 14:57

Podávanie žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk je od soboty 15. októbra 2022 v plnom prúde. Žiadatelia môžu na financovanie obnovy starších...

Prijímanie žiadostí na obnovu rodinných domov je spustené

Prijímanie žiadostí na obnovu rodinných domov je spustené

 • 15.10.2022 13:35

Od 15 októbra je spustené prijjímanie žiadostí na obnovu rodinných domov z plánu obnovy. Od tohto dňa môžu všetci záujemcovia podať žiadosť o príspevok vyplnením online formulára,...

Národné stretnutie členov Eionet SK

Národné stretnutie členov Eionet SK

 • 14.10.2022 13:46

Slovenská agentúra životného prostredia, Národný kontaktný bod (National focal point – NFP) pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA) organizovala 4. októbra 2022 Národné stretnutie...

Od 15. októbra je možné žiadať o finančný príspevok www.obnovdom.sk

Od 15. októbra je možné žiadať o finančný príspevok www.obnovdom.sk

 • 14.10.2022 12:52

Blíži sa termín, keď domácnosti môžu podať prvé žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk. Pri príležitosti spustenia prihlasovania sa do prvých...

Konferencia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z pohľadu ochrany prírody

Konferencia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z pohľadu ochrany prírody

 • 12.10.2022 11:22

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností ako aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (EIA/SEA) v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny boli hlavnou...

Vráťme vodu do urbanizovanej krajiny

Vráťme vodu do urbanizovanej krajiny

 • 10.10.2022 09:50

Základnou podmienkou života na Zemi je výskyt základnej stavebnej látky organizmov a rastlín – vody, ktorá zabezpečuje ich fungovanie. Voda je najrozšírenejšou látkou na povrchu Zeme....

Sucho sa stáva normou

Sucho sa stáva normou

 • 10.10.2022 09:54

Sucho je predĺžené suché obdobie v prirodzenom klimatickom cykle, ktoré sa môže vyskytnúť kdekoľvek na svete. Ide o pomaly nastupujúcu katastrofu, charakterizovanú nedostatkom zrážok,...

Mokrade ako zásobareň vody

Mokrade ako zásobareň vody

 • 10.10.2022 09:54

Významným prvkom zadržujúcim vodu v krajine sú mokrade. Sú to územia, ktoré sú nasiaknuté, alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Vnútrozemské mokrade zahŕňajú...

LUFA bodovala v septembrovej výzve

LUFA bodovala v septembrovej výzve

 • 04.10.2022 16:43

Septembrová výzva „Vymeň svoju HUBKU“ v rámci témy Systém verzus jednotlivec sa tešila veľkému záujmu, nielen zo strany verejnosti, ale aj samotných škôl. Výmenou za lufu by sme za...