Ekoinovačné Slovensko 2019 „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2019 „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Termín: 5.-6.11.2019

Miesto konania: Bratislava

Cieľová skupina: štátna a verejná správa, podnikateľský sektor

Popis:

Cieľom konferencie je diskutovať o možnostiach digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva na Slovensku, podmienkach pre rozvoj digitalizácie na úrovni štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore a eventuálnych prekážkach a rizikách rozvoja digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva a zavádzania inovácií.

Konferencia vytvára priestor na prezentáciu, diskusiu a výmenu praktických skúseností na tému prepojenia digitalizácie a obehového hospodárstva, digitálnych technológií a udržateľnosti, dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, príkladov dobrej praxe v prepojení na digitalizáciu (napr. digitálne technológie ako Internet vecí, Big Data, Umelá inteligencia, Blockchain, Cloud computing, 3D tlač, Online platformy).

 

Konferencia je bezplatná.

Ďalšie informácie ohľadne konferencie, vrátane prezentácií nájdete tu.

Vytlačiť