Ekoinovačné Slovensko 2019 – „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Slovenská agentúra životného prostredia

v spolupráci

s Ministerstvom životného prostredia SR

Vás pozývajú

na konferenciu s medzinárodnou účasťou

Ekoinovačné Slovensko 2019

„Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

5.- 6. november 2019

Bratislava

(miesto konania bude upresnené)

 

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je diskutovať o možnostiach digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva na Slovensku, podmienkach pre rozvoj digitalizácie na úrovni štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore a eventuálnych prekážkach a rizikách rozvoja digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva a zavádzania inovácií.

Konferencia vytvára priestor na prezentáciu, diskusiu a výmenu praktických skúseností na tému prepojenia digitalizácie a obehového hospodárstva, digitálnych technológií a udržateľnosti, dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, príkladov dobrej praxe v prepojení na digitalizáciu (napr. digitálne technológie ako Internet vecí, Big Data, Umelá inteligencia, Blockchain, Cloud computing, 3D tlač, Online platformy).

 

Tematické zameranie konferencie:

- Strategický a koncepčný rámec  pre obehové hospodárstvo (so zameraním na digitalizáciu)

- Digitalizácia pre podporu obehového hospodárstva v podnikoch -  dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS , Ecolabel, GPP)

- Príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosti

- Informačné platformy pre vzdelávanie a osvetovú činnosť v oblasti obehového hospodárstva – programy, aktivity a skúsenosti

- Financovanie inovácií pre obehové hospodárstvo

 

Rokovací jazyk:

- slovenčina/čeština

- angličtina

Simultánne tlmočenie bude zabezpečené.

 

Pozvánka 

Prihláška

Vytlačiť