Novinky

Krajské mesto Trenčín zvíťazilo v národnej súťaži ENVIROMESTO 2021

Krajské mesto Trenčín zvíťazilo v národnej súťaži ENVIROMESTO 2021

 • 18.02.2022 17:59

V treťom ročníku celoslovenskej súťaže ENVIROMESTO 2021 súperilo celkovo 16 miest. Okrem laureáta súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca komisia ocenila aj Púchov, Nitru a Skalicu. Ich...

Proces certifikácie v envirovýchove pokračuje webinármi s krajmi

Proces certifikácie v envirovýchove pokračuje webinármi s krajmi

 • 15.02.2022 22:07

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so samosprávnymi krajmi organizuje počas februára a marca webináre k príprave certifikácie poskytovateľov environmentálnej...

Prihlasovanie firiem do súťaže Zelený Merkúr sa predlžuje

Prihlasovanie firiem do súťaže Zelený Merkúr sa predlžuje

 • 07.02.2022 12:21

Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vyhlasuje už tretí ročník súťaže Zelený Merkúr, ktorej partnerom je Slovenská agentúra životného prostredia...

EMAS – značka kvality

EMAS – značka kvality

 • 07.02.2022 15:47

Minulý rok sa do schémy EMAS zapojilo až 38 spoločností podnikajúcich na Slovensku. Týmto krokom deklarujú svoj záujem o zlepšenie environmentálneho správania nad rámec daný zákonom a...

Elektroodpad – príliš vzácny odpad

Elektroodpad – príliš vzácny odpad

 • 01.02.2022 12:05

Každé elektrozariadenie potrebuje k svojmu fungovaniu rôzne kovy, vrátane tých vzácnych. Výnimkou nie sú ani bežne používané smartfóny. Podľa údajov BBC z roku 2016 priemerný smartfón...

SAŽP patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku

SAŽP patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku

 • 27.01.2022 21:00

Anketa Najatraktívnejší zamestnávateľ, ktorú už po desiatykrát vyhlasuje spoločnosť Profesia, vyvrcholila slávnostným odovzdávaním cien. Jednou z ocenených organizácií v kategórii...

SAŽP spustila informačný web k obnove rodinných domov

SAŽP spustila informačný web k obnove rodinných domov

 • 11.01.2022 16:12

Od dnešného dňa je web www.obnovdom.sk prístupný verejnosti, ktorá na ňom postupne nájde všetky potrebné informácie k obnove svojich rodinných domov. Spustená je zatiaľ všeobecná...

Januárová výzva vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom upozorňuje na hrozby módneho priemyslu

Januárová výzva vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom upozorňuje na hrozby módneho priemyslu

 • 10.01.2022 10:52

Ročne sa vo svete vyrobí asi 80 miliárd kusov oblečenia, pričom až 80 % putuje na skládku. Textilná výroba, ako jedno z najznečisťujúcejších odvetví, vyprodukuje 1,2 miliardy ton CO2...

Patríte k zodpovedným spotrebiteľom? Pozrite sa do nákupného košíka

Patríte k zodpovedným spotrebiteľom? Pozrite sa do nákupného košíka

 • 10.01.2022 12:22

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia uskutočnila prieskum spotrebiteľského správania. V ňom zisťovali, ktoré...

Významné dni pre kvalitu ovzdušia sumarizuje nový kalendár

Významné dni pre kvalitu ovzdušia sumarizuje nový kalendár

 • 15.12.2021 12:03

Kalendár spracovala Slovenská agentúra životného prostredia ako jeden z výstupov v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Cieľom je zhrnúť významné dní z hľadiska...

Nový indikátor obehového hospodárstva– SPOTREBNÁ STOPA

Nový indikátor obehového hospodárstva– SPOTREBNÁ STOPA

 • 15.12.2021 10:38

Štúdia Spoločného výskumného centra, ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie vytvorila hodnotiaci rámec na monitorovanie vývoja celkovej environmentálnej stopy výroby a...

Pri prechode Slovenska na obehové hospodárstvo pomôžu udržateľné riešenia a ekoinovácie

Pri prechode Slovenska na obehové hospodárstvo pomôžu udržateľné riešenia a ekoinovácie

 • 14.12.2021 10:47

Udržateľné produkty a služby boli hlavnou témou konferencie s názvom Ekoinovačné Slovensko 2021. Podujatie 8. decembra prepojilo viac ako 100 odborníkov z verejného, súkromného, ale aj z...

SAŽP sa stala odborným garantom iniciatívy Sadíme budúcnosť

SAŽP sa stala odborným garantom iniciatívy Sadíme budúcnosť

 • 06.12.2021 15:04

Iniciatíva Nadácie Ekopolis “Sadíme budúcnosť”, vďaka ktorej bolo počas jesene podporených už približne 30 výsadieb stromov po celom Slovensku, získava do svojich radov ďalšieho...

Historická spolupráca pri obnove rodinných domov s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj

Historická spolupráca pri obnove rodinných domov s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj

 • 03.12.2021 16:28

Zelenému reštartu Slovenska pomôžu investície z Plánu obnovy a odolnosti SR, predovšetkým vyše pol miliardy eur na obnovu rodinných domov. Počíta sa s energetickou obnovou 30 tisíc domov....

Decembrová výzva: darčeky nekupujte, vyrobte ich!

Decembrová výzva: darčeky nekupujte, vyrobte ich!

 • 02.12.2021 16:33

Posledná výzva tohto roka sa zameria na vianočné darčeky a ich výber. Verejnosť, školákov aj ich rodičov nabáda k zamysleniu sa nad dopadom nákupu vecí vo sviatočnom zhone – a to...

Slovenský projekt Včelí kRAJ v súťaži o Cenu Rady Európy za krajinu zaujal

Slovenský projekt Včelí kRAJ v súťaži o Cenu Rady Európy za krajinu zaujal

 • 30.11.2021 15:56

Do siedmeho ročníka Ceny Rady Európy za krajinu nominovali jej členské štáty 12 projektov, ktoré boli realizované v rámci procesu implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy na národnej...

Na potrebu zmeny konzumného spôsobu života upozorní Medzinárodný deň nenakupovania

Na potrebu zmeny konzumného spôsobu života upozorní Medzinárodný deň nenakupovania

 • 26.11.2021 15:17

Žijeme v konzumnom svete, ktorý je charakteristický nadmernou spotrebou a ktorého výsledkom je fakt, že nakupujeme veľa nepotrebných vecí. Vecí, ktoré sme videli v reklame, u rodiny, u...

Ako súvisí odlesňovanie so zmenou klímy?

Ako súvisí odlesňovanie so zmenou klímy?

 • 22.11.2021 11:52

Svetoví lídri zo 141 krajín sa na konferencii OSN v Glasgowe zaviazali do roku 2030 zabrzdiť a zvrátiť odlesňovanie a degradáciu lesných ekosystémov. Potvrdili tak záväzky krajín...

Chystáte sa obnoviť svoj rodinný dom? Kontaktujte nás!

Chystáte sa obnoviť svoj rodinný dom? Kontaktujte nás!

 • 06.04.2022 15:30

Plán obnovy a odolnosti SR bol Radou pre hospodárske a finančné záležitosti schválený v júli 2021. Slovenská agentúra životného prostredia v rámci neho zodpovedná za implementáciu...

Zelená transformácia Slovenska v centre pozornosti

Zelená transformácia Slovenska v centre pozornosti

 • 14.11.2021 21:36

Svetový klimatický summit v Škótsku je dôležitým impulzom pre Slovensko v boji proti zmene klímy na ceste k uhlíkovej neutralite. Európska únia si dala záväzok dosiahnuť do roku 2030...