Novinky

Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu

Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu

 • 23.05.2019 10:30

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na workshop Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu, ktorý je naplánovaný na 28. mája v Bratislave (hotel Vienna House Easy) ako...

Filmy, ktoré vám zmenia pohľad na svet

Filmy, ktoré vám zmenia pohľad na svet

 • 13.05.2019 12:00

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm štartuje v Bratislave a Banskej Bystrici v pondelok 27. mája 2019 prehliadku súťažných filmov, kde sa počas piatich dní predstaví 66...

O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí

O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí

 • 10.05.2019 13:13

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho jubilejného 10. ročníka s 23 prihlásenými obcami, ktoré jej prostredníctvom odprezentujú výsledky dosiahnuté pri ich obnove a rozvoji.

Ochrana vodných zdrojov 2019 – Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

Ochrana vodných zdrojov 2019 – Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

 • 09.05.2019 13:41

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vás pozýva na medzinárodnú konferenciu Ochrana vodných zdrojov 2019 – Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode, ktorá sa bude...

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2019

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2019

 • 09.05.2019 09:54

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) už po siedmykrát vyhlásila súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR (NPC), ktorá umožňuje slovenským...

Dáta, informácie, správy a publikácie o životnom prostredí

Dáta, informácie, správy a publikácie o životnom prostredí

 • 09.05.2019 09:14

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na workshop Dáta, informácie, správy a publikácie o životnom prostredí, ktorý je naplánovaný na 29. - 30. mája v Bratislave ako...

Predstavte svoju tvorbu prostredníctvom ENVIROSPEKTRA a ZELENÉHO SVETA 2019

Predstavte svoju tvorbu prostredníctvom ENVIROSPEKTRA a ZELENÉHO SVETA 2019

 • 06.05.2019 09:38

Do 2. kola národnej fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum 2019 sa môžete zapojiť do konca mája, poslať výtvarné a literárne dielka do súťaže Zelený svet máte čas do...

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

 • 02.05.2019 09:06

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasujú 2. ročník súťaže ENVIROMESTO 2019. Práve dôležitosť a význam environmentálnych miest, ktoré...

Už sú známe projekty podporené v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019

Už sú známe projekty podporené v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019

 • 30.04.2019 14:00

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019.

Deň Zeme sme na SAŽP oslávili aj skrášlením okolia

Deň Zeme sme na SAŽP oslávili aj skrášlením okolia

 • 26.04.2019 14:26

Do čistenia areálu Slovenskej agentúry životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR sa pustili dnes (26. apríla 2019) zástupcovia oboch partnerských inštitúcií. Zamerali sa na...

Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

 • 15.04.2019 10:42

Do 24. apríla 2019 máte možnosť zasielať pripomienky k revidovanému návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky Environmentálne vhodný produkt pre skupinu...

Konferencia o geoinformatike v SAŽP

Konferencia o geoinformatike v SAŽP

 • 04.04.2019 15:40

SAŽP zorganizovala 28. marca konferenciu CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy. Určená bola nielen odborníkom v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a mapovania...

Lisabon, Lindau a Greater Manchester – víťazi Európskeho týždňa mobility 2018

Lisabon, Lindau a Greater Manchester – víťazi Európskeho týždňa mobility 2018

 • 26.03.2019 09:55

Európska komisia (EK) vyhlásila 22. marca 2019 v Bruseli výsledky a víťazov kampane Európskeho týždňa mobility 2018 (ETM 2018). Ocenenia (EUROPEANMOBILITYWEEK Awards) sa udeľujú...

INFORMAČNÁ PLATFORMA NA PODPORU PRECHODU NA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO UŽ AJ PRE SAMOSPRÁVY

INFORMAČNÁ PLATFORMA NA PODPORU PRECHODU NA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO UŽ AJ PRE SAMOSPRÁVY

 • 25.03.2019 09:54

Informačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo (IP ZH) je jednou z aktivít Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) k implementácii princípov obehového hospodárstva na...

Naučte sa správne zásady vykurovania

Naučte sa správne zásady vykurovania

 • 11.06.2019 13:27

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na ďalšie Informačné dni venované správnym zásadám vykurovania do Hriňovej (23. 6.) a Turzovky (24. 6).

Na podporu envirovzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

Na podporu envirovzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

 • 13.03.2019 11:40

Bezmála 171-tisíc eur si v rámci druhého ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu rozdelia organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento...

Človek a príroda smeruje do materských škôl

Človek a príroda smeruje do materských škôl

 • 11.03.2019 15:15

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila novú metodickú príručku pre učiteľov materských škôl (ďalej len MŠ) Človek a príroda, ktorú bude v priebehu kalendárneho...

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka

 • 11.03.2019 13:49

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu...

Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme

Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme

 • 11.03.2019 11:02

Osloviť touto myšlienkou najmladšiu generáciu sa rozhodol vyhlasovateľ 24. ročníka tradičnej súťaže výtvarnej a literárnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet - Ministerstvo...

Skutok pre mokraď

Skutok pre mokraď

 • 04.03.2019 10:33

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje záverečnú sprievodnú súťaž školského programu Na túru s NATUROU – Skutok pre mokraď.