Novinky

SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

 • 29.11.2017 18:13

Slovenská agentúra životného prostredia je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr, ktorú minulý týždeň, 24. novembra, vyhlásila spolu s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej...

Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

 • 30.11.2017 16:00

Trnava získala hlavnú cenu a právo používať titul Enviromesto 2017 vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia, zodpovednému prístupu k svojim obyvateľom a...

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

 • 20.11.2017 12:09

Slovenská agentúra životného prostredia opäť organizačne zastrešuje 23. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a jej mladšiu odnož 6....

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

 • 09.11.2017 10:10

Pod názvom RYBIČKY sa do 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín zapojila dvadsaťčlenná prieskumná skupina žiakov 5.- 8. ročníkov Základnej školy Fraňa Kráľa zo Žarnovice spolu s...

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

 • 27.10.2017 14:27

Konferencia Znečistené územia 2017 sa konala v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom Plese 16. až 18. októbra 2017. Organizačne a programovo ju zastrešovalo Ministerstvo životného prostredia SR...

Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 sme vyhlásili v rámci konferencie Cyklistická doprava

Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 sme vyhlásili v rámci konferencie Cyklistická doprava

 • 26.10.2017 14:11

Kampaň Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku symbolicky uzatvorila Národná konferencia Cyklistická doprava. Prvý deň konferencie (25. október) vyvrcholil o 19.00 hod....

Podarilo sa nám vytvoriť SLOVENSKÝ ENVIROREKORD v CHVÚ Ostrovné lúky

Podarilo sa nám vytvoriť SLOVENSKÝ ENVIROREKORD v CHVÚ Ostrovné lúky

 • 24.10.2017 08:49

Na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky vďaka nemu dnes pribudlo počas Medzinárodného dňa stromov ( 20. október) 951 drevín. Popri poľných cestách v...

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

 • 24.10.2017 12:04

Ministerstvo životného prostredia SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát...

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

 • 23.10.2017 13:39

Zástupcovia obcí úspešných v súťaži Dedina roka 2017 si v Oravskej Polhore (okres Námestovo) prevzali ocenenia z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa.

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

 • 23.10.2017 14:09

MŽP SR pripravilo súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch. Zapojené mestá budú môcť prezentovať svoje aktivity v súťažných oblastiach: Ochrana prírody a...

Pozvánka na BAT FÓRUM 2017

Pozvánka na BAT FÓRUM 2017

 • 16.10.2017 14:35

Slovenská agentúra životného prostredia vás ako spoluorganizátor pozýva na II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.

Slovenská republika získala tretíkrát špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Rady Európy za krajinu

Slovenská republika získala tretíkrát špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Rady Európy za krajinu

 • 05.10.2017 08:31

Slovenská republika získala špeciálne uznanie medzinárodnej poroty za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“, ktorý bol zameraný na zachovávanie krajiny hriňovských lazov a...

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

 • 04.10.2017 09:41

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú...

SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

 • 20.12.2017 09:58

Zelený vzdelávací fond (ZVF) je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR.

Program obnovy dediny 2018

Program obnovy dediny 2018

 • 25.09.2017 09:56

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci...

MŽP SR vyhlásilo 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné aktivity

MŽP SR vyhlásilo 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné aktivity

 • 20.09.2017 11:41

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 19. septembra 2017 v poradí 28. výzvu na predkladanie žiadostí o...

Envirorezort podporuje myšlienku Európskeho týždňa mobility

Envirorezort podporuje myšlienku Európskeho týždňa mobility

 • 25.09.2017 09:44

Na Európskom týždni mobility 2017 participuje 49 slovenských samospráv, ktoré podporili kampaň rôznymi formami aktivít alebo zaregistrovaním realizovaného trvalého opatrenia v prospech...

ASPEK opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017

ASPEK opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017

 • 06.10.2017 10:35

Asociácia priemyselnej ekológie opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017.

MŽP SR vyhlásilo 27. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

MŽP SR vyhlásilo 27. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

 • 14.09.2017 11:34

Zameraná je na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

 • 21.08.2017 14:15

Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej...