Novinky

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

 • 24.10.2017 12:04

Ministerstvo životného prostredia SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát...

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

 • 23.10.2017 13:39

Zástupcovia obcí úspešných v súťaži Dedina roka 2017 si v Oravskej Polhore (okres Námestovo) prevzali ocenenia z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa.

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

 • 23.10.2017 14:09

MŽP SR pripravilo súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch. Zapojené mestá budú môcť prezentovať svoje aktivity v súťažných oblastiach: Ochrana prírody a...

Pozvánka na BAT FÓRUM 2017

Pozvánka na BAT FÓRUM 2017

 • 16.10.2017 14:35

Slovenská agentúra životného prostredia vás ako spoluorganizátor pozýva na II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.

Slovenská republika získala tretíkrát špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Rady Európy za krajinu

Slovenská republika získala tretíkrát špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Rady Európy za krajinu

 • 05.10.2017 08:31

Slovenská republika získala špeciálne uznanie medzinárodnej poroty za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“, ktorý bol zameraný na zachovávanie krajiny hriňovských lazov a...

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

 • 04.10.2017 09:41

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú...

SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

 • 20.12.2017 09:58

Zelený vzdelávací fond (ZVF) je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR.

Program obnovy dediny 2018

Program obnovy dediny 2018

 • 25.09.2017 09:56

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci...

MŽP SR vyhlásilo 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné aktivity

MŽP SR vyhlásilo 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné aktivity

 • 20.09.2017 11:41

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 19. septembra 2017 v poradí 28. výzvu na predkladanie žiadostí o...

Envirorezort podporuje myšlienku Európskeho týždňa mobility

Envirorezort podporuje myšlienku Európskeho týždňa mobility

 • 25.09.2017 09:44

Na Európskom týždni mobility 2017 participuje 49 slovenských samospráv, ktoré podporili kampaň rôznymi formami aktivít alebo zaregistrovaním realizovaného trvalého opatrenia v prospech...

ASPEK opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017

ASPEK opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017

 • 06.10.2017 10:35

Asociácia priemyselnej ekológie opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017.

MŽP SR vyhlásilo 27. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

MŽP SR vyhlásilo 27. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

 • 14.09.2017 11:34

Zameraná je na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

 • 21.08.2017 14:15

Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej...

Cenu SR za krajinu sme odprezentovali na folklórnych slávnostiach Pod Kráľou hoľou

Cenu SR za krajinu sme odprezentovali na folklórnych slávnostiach Pod Kráľou hoľou

 • 07.08.2017 10:20

Slovenská agentúra životného prostredia predstavila na 22. ročníku folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke (29. – 30. júla 2017) Cenu Slovenskej republiky za...

Európska cena obnovy dediny 2018

Európska cena obnovy dediny 2018

 • 20.07.2017 11:26

Európsku cenu obnovy dediny 2018 organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. 15. ročník súťaže sa ponesie v znamení motta „Myslieť...

Spúšťame novú web stránku

Spúšťame novú web stránku

 • 11.07.2017 10:11

Spustili sme prevádzku novej webovej stránky Slovenskej agentúry životného prostredia (www.sazp.sk), ktorá je moderná, prehľadná a umožňuje užívateľom jednoduchší prístup ku ...

Minister odštartoval projekt Triedim, triediš, triedime

Minister odštartoval projekt Triedim, triediš, triedime

 • 11.07.2017 09:55

Minister životného prostredia László Sólymos navštívil 22. júna 2017 Spojenú školu na Tilgnerovej ulici 14 v Bratislave. Oficiálne tak odštartoval pilotnú fázu projektu Triedim,...

SAŽP opäť podporí Svetový deň životného prostredia

SAŽP opäť podporí Svetový deň životného prostredia

 • 15.06.2017 08:12

Svetový deň životného prostredia (5. jún) nám opäť dáva možnosť upriamiť pozornosť verejnosti na oblasť ochrany a tvorby životného prostredia. Aktuálnu tému Spojenie ľudí s...

Envirofilm 2017 oficiálne uzavrie slávnostné vyhlásenie výsledkov

Envirofilm 2017 oficiálne uzavrie slávnostné vyhlásenie výsledkov

 • 30.05.2017 13:34

Slávnostným odovzdávaním cien najúspešnejším súťažným snímkam v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave vyvrcholí dnes (26. máj) Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm...

Informačný deň k európskemu dohovoru o krajine 2017

Informačný deň k európskemu dohovoru o krajine 2017

 • 01.08.2017 11:33

SAŽP zorganizovala v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene IX. ročník.