Novinky

Ohliadnutie za festivalom Ekotopfilm - Envirofilm 2018

Ohliadnutie za festivalom Ekotopfilm - Envirofilm 2018

 • 17.05.2018 12:51

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je už štvrtý rok partnerom festivalu filmov o udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm. Celým podujatím tento rok rezonovala ZMENA a...

Seminár o environmentálnych záťažiach oslovil širokú odbornú verejnosť

Seminár o environmentálnych záťažiach oslovil širokú odbornú verejnosť

 • 15.05.2018 10:08

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ho pripravila v rámci aktivít národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality...

Európska cena obnovy dediny 2018

Európska cena obnovy dediny 2018

 • 09.05.2018 10:41

O prestížnu Európsku cenu obnovy dediny 2018, pod aktuálnym mottom „myslieť dopredu“, sa uchádza 23 obcí z deviatich krajín, vrátane Slovenskej republiky.

MŽP SR vyhlásilo 40. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

MŽP SR vyhlásilo 40. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

 • 02.05.2018 17:04

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 20. apríla 2018 v poradí 40. výzvu na predkladanie žiadostí o...

ZELENÝ SVET A MÚDRU PRÍRODU zobrazili mladí umelci v znamení ZMENY a PREMENY

ZELENÝ SVET A MÚDRU PRÍRODU zobrazili mladí umelci v znamení ZMENY a PREMENY

 • 30.04.2018 09:12

Junior festival - špeciálny program pre žiakov základných a stredných škôl v rámci festivalu filmov o udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm, dnes (30. apríla 2018) o 14. hodine,...

O seminár prejavilo záujem 205 zamestnancov štátnej vodnej správy

O seminár prejavilo záujem 205 zamestnancov štátnej vodnej správy

 • 26.04.2018 13:48

Zmenám v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva bol venovaný seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy, ktorý sa uskutočnil 17. - 18. apríla 2018 v Banskej Bystrici

Program obnovy dediny na rok 2018

Program obnovy dediny na rok 2018

 • 23.04.2018 11:44

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol 17. apríla 2018 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2018.

EKOstrediská

EKOstrediská

 • 17.04.2018 09:10

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a partneri pripravujú v zmysle Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a...

Seminár a videokonferencia pre príjemcov podpory zo ZVF

Seminár a videokonferencia pre príjemcov podpory zo ZVF

 • 12.04.2018 09:02

V utorok 10. apríla 2018 bola pre príjemcov podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu zorganizovaná videokonferencia, ktorá im prostredníctvom multimediálnej komunikácie umožnila získať...

Zmeníme sa my či príroda? 45. ročník festivalu Ekotopfilm- Envirofilm poukazuje na spoločenské zmeny.

Zmeníme sa my či príroda? 45. ročník festivalu Ekotopfilm- Envirofilm poukazuje na spoločenské zmeny.

 • 09.04.2018 10:26

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2018 pozýva na svoj jubilejný 45. ročník do Bratislavy a Banskej Bystrice. Festival predstaví za jediný...

Ministerstvo školstva oceňuje prácu SAŽP v oblasti environmentálnej výchovy

Ministerstvo školstva oceňuje prácu SAŽP v oblasti environmentálnej výchovy

 • 09.04.2018 08:36

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová to uviedla vo svojom liste, ktorým pre SAŽP potvrdila prevzatie záštity nad pripravovaným XXI. ročníkom Festivalu...

EnvirOtázniky v znamení prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO

EnvirOtázniky v znamení prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO

 • 05.04.2018 10:14

Slovensko, srdce Európy, je krajina s nespočetným množstvom prírodných krás a tradícií. Aby sme si toto naše dedičstvo chránili a zachovali, musíme ho dobre poznať. Slovenská agentúra...

Zverejnili sme filmy o environmentálnych záťažiach

Zverejnili sme filmy o environmentálnych záťažiach

 • 21.03.2018 10:13

Od polovice marca nájdete na webovej stránke YouTube sériu videofilmov z produkcie Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Všetky filmy spája spoločná téma – environmentálne...

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po piatykrát

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po piatykrát

 • 15.03.2018 10:50

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dnes (15. marca 2018) už piaty ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu, ktorá je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo a...

Prvé miesto v súťaži Zelený Merkúr získala firma AGRO CS z Lučenca

Prvé miesto v súťaži Zelený Merkúr získala firma AGRO CS z Lučenca

 • 02.03.2018 21:41

Odborná hodnotiaca komisia ocenila spoločnosť AGRO CS z Lučenca prvým miestom za odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie. Ďalej za...

SAŽP a CENIA pokračujú v spolupráci

SAŽP a CENIA pokračujú v spolupráci

 • 27.02.2018 10:11

Zástupcovia SAŽP a CENIA sa opäť stretli, aby si vymenili skúsenosti a prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce v envirooblasti. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 21. februára 2018 v...

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu 155 – tisíc EUR

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu 155 – tisíc EUR

 • 22.02.2018 14:15

Organizácie tretieho sektora so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu si v prvom kole rozdelia takmer 155-tisíc EUR zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF), ktorý vznikol z...

Envirorezort bude sanovať ďalších desať environmentálnych záťaží

Envirorezort bude sanovať ďalších desať environmentálnych záťaží

 • 22.02.2018 09:23

Vláda SR na rokovaní rozhodla, že Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu desiatich území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Na odstránenie...

Projekt zameraný na triedenie odpadu na školách prilákal takmer 300 škôl

Projekt zameraný na triedenie odpadu na školách prilákal takmer 300 škôl

 • 16.02.2018 14:33

Ministerstvo životného prostredia pokračuje v boji proti skládkam na Slovensku. Mení odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. Spoplatnilo ľahké plastové...

Envirominimum získalo aktreditáciu

Envirominimum získalo aktreditáciu

 • 16.02.2018 13:58

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Slovenskej agentúre životného prostredia program kontinuálneho vzdelávania s názvom Envirominimum - zvyšovanie environmentálneho...